Ислам и друге Божије религије

Ислам и друге Божије религије  

Ислам налаже муслиманима да је обавезно да верују у претходнеБожије објаве, посланике и веровеснике. Муслимани морају све да их воле и поштују


Каже Аллах :

То су докази наши које дадосмо Ибрахиму (Авраму) за народа његов. Ми више степене дајемо онима којима Ми хоћемо. Господар твој је, уистину, Мудри и Свезнајући. И Ми му поклонисмо и Исхака (Исака) и Јакуба (Јакова); и сваког упутисмо – а Нуха (Нојеа) смо још прије упутили - иод потомака његових Давуда (Давида), и Сулејмана (Саломона), и Ејуба (Јова) и Јусуф (Јосеф), и Муса (Мојсије) и Харун (Арон)–ето, тако Ми награђујемо оне који добра дјела чине - и Зекеријјаа (Захарија) и Јахјаа (Јована), и Исаа (Исуса), и Илјаса (Илију) - сви су они били добри - и Исмаил(Измаила) и Ел-Јесе›аи Јунуса (Јона) и Лута (Лот) и свима смо предност над свијетом осталим дали - и неке предке њиховеи потомке њихове и браћу њихову – њих смо одабрали и на Прави пут им указали (Ел-Ан›ам /Стока, 6:83-87)

Шта Кур›ан каже о Мојсији, (Мусау):  

Каже Аллах : 
И спомени у Књизи Мусу (Мојсију)! Он је био искрен и био је посланик, вјеровјесник   (Мерјем /Марија, 19:51)

Каже Аллах :  
О Муса (Мојсије),”- рече Он -”Ја сам тебе одликовао над осталим свијетом посланством својим и говором Својим. Оно што ти дајем узми и захваланбуди!  Ел-А›раф /Бедеми, 7:144)

Каже Аллах :  
Ми смо Мусау (Мојсију) Књигу дали да учинимо потпуном благодат ономе који ће према њој поступати и као објашњење свему и упутуи милост - да би они повјеровали да ће пред Господара свога стати.  (Ел-Ан›ам /Стока, 6:154)
Каже Аллах :  
И Мусау (Мојсију) смо послали са доказима Нашим: «Изведи народ свој из тмина на свјетло и опомени га Аллаховим данима!» То су, уистину, докази за сваког оног ко је стрпљив и захвалан.. (Ибрахим /Аврам, 14:5)

Шта Кур›ан каже о Исусу, (Исаау) и његовој мајци, Марији (Мерјем):

Каже Аллах : 
И када мелеки (анђели) рекоше: «О Мерјем (Марија), тебе је Аллах одабрао и чистом створио, и бољом од свих жена на свијету учинио! (3:42)

Каже Аллах :  
Исаов (Исусов) случај је у Аллаха исти као и случај Адемов (Адамов): од земље га је створио, а затим рекао: «Буди» - И он би.. (3:59)

Каже Аллах :  
О сљедбеници Књиге, не застрањујте у своме вјеровању и о Аллаху говорите само истину! Месих (Христ), Иса (Исус), син Мерјемин (Маријин), само је Аллахов посланик, и Ријеч Његова, коју је Мерјеми (Марији)доставио, и Дух од Њега; зато вјерујте у Аллаха и Његове посланике и не говорите: «Тројица су!» Престаните, боље вам је! Аллах је само један Бог - хваљен нека је Он! –зар Он да има дијете?! Његово је оно што је на небесима и оно што је на Земљи, и Аллах је довољан као свједок.. (Ен-Ниса› /Жене, 4:171)