Wie is de boodschapper van de Islam?

Wie is de boodschapper van de Islam?  

Mohammed de zoon van Abdu Allah zoon van Abdul Mutalib zoon van Hashim, hij stamt af van de Arabische stam Quraish en stamt uiteindelijk af van Adnaan welke afstamt van Ismaiel de zoon van Abraham de meest geliefde profeet van Allah (vrede zij met hen)

En ook zijn moeder Aminah dochter van Wahb stamt af van Adnaan en stamt dus ook af van Abraham (vrede zij met hem). Hij is geboren in het jaar 571 in Mekkah wat het centrum van het geloof is, waar zich de Kaa,ba bevindt die Ibrahim en zijn zoon Ismaiel gebouwd hebben..

De profeet Mohammed stond voor zijn profeetschap bij zijn volk bekend als «De Betrouwbare», zo lieten ze bijvoorbeeld belangerijke spullen bij hem wanneer ze op reis gingen. Hij hield ervan om mensen te helpen, hij loog of bedroog nooit en stond daarom ook bekend om zijn eerlijkheid 

De eerste openbaring kwam toen hij veertig jaar oud was, hij vertelde zijn vrouw Khadija wat er gebeurd was en zei: «Ik vrees voor mezelf.» Waarop zijn vrouw antwoordde: «Nee bij Allah! Allah zal je nooit ter schade zetten! Je verzorgt de familiebanden, helpt de zwakken, je geeft de armen (wat ze nodig hebben), je bent gastvriendelijk, en je helpt mee aan goede zaken (die mensen overkomen)». (Sahih al boekhari 14/ hadith nr.3). Hij bleef dertien jaar in Makkah oproepen naar het Monotheisme, waarop hij migreerde naar El Madina en de mensen daar uitnodigde naar de Islam.Toen zij de Islam binnentraden heeft Allah de rest voor het geloof geopenbaard. Acht jaar na de migratie is de profeet terug gegaan naar Makkah en heeft haar geopenend. Hij overleed toen hij 63 jaar oud was, nadat de Koran compleet was geopenbaard, het geloof compleet was en de Arabieren de Islam binnen waren betreedt

Zij zeiden over Mohammed:  

Dr. Gustave Le bon (1931) zegt in zijn boek: «De Arabische beschaving»: «Wanneer de waarde van mensen beoordeeld wordt met hun vrome daden dan is Mohammed (vrede zij met hem) een van de geweldigste mensen die de geschiedenis ooit gekend heeft. De westerse geleerden beginnen Mohammed rechtvaardig te beoordelen terwijl de relegieuze intolerantie vele geschiedschrijvers verblindt heeft om zijn gunsten te erkennen»

Dr. Michael H. Hart zegt in zijn boek: «The 100»: « Mijn keuze om Mohammed bovenaan de lijst van de meest invloedrijke personen ter wereld te zetten kan sommige lezers verrassen.., maar hij was de enige man in de geschiedenis die buitengewoon succesvol was op zowel de religieuze als seculiere niveau.» (The 100 een rankschikking van de meest invloedrijke personen in de geschiedenis, New York: Hart Publishing Company 1978, pagina 33)