Az iszlám és a többi Isteni eredetű vallás

Az iszlám és a többi Isteni eredetű vallás  

Az iszlám kötelezővé teszi követői számára, hogy higgyenek a korábbi Isteni Üzenetekben és minden Prófétában és Küldöttben. A muszlimoknak mindannyiukat szeretniük és tisztelniük kell.


Allah azt mondja:

És ez a mi érvünk, amelyet Ábrahámnak adtunk a népével szemben. Fokozatokkal emeljük fel azokat, akiket akarunk. Bizony, a te Urad Bölcs, Mindentudó. És neki ajándékoztuk Izsákot és [rajta keresztül] Jákobot. Mindegyiküket az igaz útra vezettük, és korábban vezettük Noét, és utódjai közül: Dávidot, Salamont, Jóbot, Józsefet, Mózest, és Áront – Mi így jutalmazzuk a jótevőket – továbbá Zakariást, Jánost, Jézust, Illést – mind a jó emberek közé tartoznak – Iszmailt, Elizeust, Jónást, és Lótot – mindet előnyben részesítettük (korukban) a teremtményekkel szemben – és [másokat is vezettünk] atyáik, utódaik és testvéreik közül. Kiválasztottuk őket, és az Egyenes útra vezettük őket.. (6:83-87)

What the Qur’an says about Moses: 1.

Allah azt mondja:
És emlékezz meg az Írásban Mózesről! Kiválasztott volt és küldött és próféta. (19:51)
Allah azt mondja: 
OÓ, Mózes! Bizony, én téged választottalak az emberek fölé az üzeneteimmel, és a [hozzád való] beszédemmel. Vedd hát, amit adtam neked, és tartozz a hálásak közé! (7:144)
Allah azt mondja: 
Ezután Mózesnek adtuk az Írást (Tórát), kiteljesítve [kegyünket] annak számára, aki jót cselekedett, és részletes magyarázatként minden dologra, útmutatásként és könyörületként, hátha hinni fognak az Urukkal való találkozásban. (6:154)

Allah azt mondja:
És elküldtük hajdan Mózest a mi jeleinkkel mondván: «Hozd ki a népedet a sötétségből a fényre, és emlékeztesd őket Allah napjaira!» Bizony abban jelek vannak mindenki számára, aki állhatatos és hálás.. (14:5)

What the Qur’an says about Jesus and his Mother, Mary, may Allah praise them. 2.

Allah azt mondja:
És [emlékezz arra] amikor azt mondták az angyalok: „Ó Mária! Bizony Allah kiválasztott téged, tisztává tett, és téged választott ki [az akkor létező] teremtmények asszonyai közül (3:42)

Allah azt mondja:
Bizony Jézus Allah előtt hasonlatos Ádámhoz. Porból teremtette őt, majd azt mondta neki: „Legyél!”, és lett. (3:59)

Allah azt mondja:
Ó, Írás népe! Ne kövessetek el túlzást a vallásotokban! És Allahról csak az igazságot mondjátok! Bizony, Jézus, a Messiás, Mária fia, csupán Allah küldötte, és az Ő szava, melyet Máriára vetett, és Tőle származó (általa teremtett) lélek. Higgyetek Allahban és a küldötteiben, és ne mondjátok: Három! Hagyjátok abba! Ez jobb nektek. Bizony, Allah csupán Egyetlen Isten – magasztaltassék (távol áll Tőle) hogy fiúgyermeke legyen neki. Övé mindaz, ami az egekben és ami földön van. Allah elegendő, mint az ügyek elrendezője! (4:171)