Wat is de Koran ?

Wat is de Koran ?

De Qoraan wordt gedefinieerd als: De woorden van Allah die in de Arabische taal geopenbaard zijn aan de ofeet Mohammed, welke veelvuldig is overgebracht zowel mondeling als hriftelijk, hij begint met Surat Al-Fatiha en eindigd met Surat An-Naas. et is een soort grondwet voor de moslims, zij halen er al hun leringen uit e zowel hun godsdienstelijke zaken als hun wereldse leven ordent. De verschillen tussen de Koran en de voorgaande boeken zijn als volgt:

  • Het is de laatste openbaring van Allah en daarom heeft Allah belooft Zijn Boek te beschermen tot de dag des oordeels Allah zegt hierover:
    Voorwaar, Wij zijn het Die de vermaning (De Koran) hebben neergezonden, en voorwaar, Wij zijn daarover zeker de Wakers (15:9)

  • Hij bevat alle wetten die nodig zijn voor de ideale samenleving waarin alle rechten van iedere mens wordt verzekerd

  • Daarnaast wordt de Koran beschouwd als een historisch document die volgorde van de openbaringen aan de profeten en wat zij hebben meegemaakt met hun volkeren van Adam tot en met Mohammed duidelijk maakt

  • Hij is geopenbaard voor alle mensen opdat zij kunnen genieten van een gelukkig, rustig en stabiele leven. En om hen uit het duisternis naar het licht te leiden.