Hoe wordt men Moslim?

Hoe wordt men Moslim?

Om een moslim te worden, zijn er geen specifieke religieuze rituelen of gewoonten die u dient te verrichten, noch is hiervoor een specifieke plaats noch dient het te gebeuren in het bijzijn van anderen. Dit omdat in de Islam iedere persoon een directe relatie heeft met zijn Heer zonder enige tussenpersonen. Door simpelweg te geloven en te verklaren dat er slechts één God is en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is wordt men moslim. Bij het afleggen van deze verklaring worden alle zonden die hij/ zij ooit heeft verricht in zijn/haar verleden vergeven.


God zegt in de Koran:
Behalve degene die berouw toont en gelooft en goede daden verricht. Voor diegenen wisselt Allah hun zonden in voor goede daden. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig. (De Koran: 25- 70)

Niet - moslims die de Islam hebben geaccepteerd worden hiervoor dubbel beloont, wegens hun geloof in hun boodschappers en hun geloof in Mohammed.


Allah zegt:
Degenen die Wij daarvόόr (vόόr de Koran) de Schrift gegeven hebben: zij geloven erin. En wanneer hij (de Koran) aan hen voorgedragen wordt, zeggen zij: “Wij geloven erin. Voorwaar, het is de Waarheid van onze Heer. Voorwaar, wij hadden ons ervόόr al overgegeven (aan Allah). Diegenen zal twee maal hun beloning gegeven worden: omdat zij geduldig waren en zij met het goede het kwade afwendden; en omdat zij uitgeven van waar Wij hen mee voorzien hebben.” . (De Koran: 28- 52).


Daarnaast wist Allah alle zonden die een persoon heeft verricht voor het accepteren van de Islam. De Profeet heeft gezegd: “De Islam wist (alle zonden die men heeft verricht) voor (het binnentreden van) de islam”. (Overgeleverd door: Moslim)