De Koran en de rol van de wind bij het vormen van wolken en regen

 


De Koran en de rol van de wind bij het vormen van wolken en regen

 

Allah zegt  En Hij is Degene Die de winden zendt als aankondigers van verheugende tijdingen, voorafgaan aan Zijn Barmhartigheid (regen).Zodat wanneer zij de zware wolken hebben opgeheven, Wij die naar een dorre streek drijven, waarmee Wij dan allerlei soorten vruchten voortbrengen. Zo wekken Wij de doden op. Hopelijk laten jullie je vermanen. (7:57))


Allah zegt En Wij hebben de winden gezonden als bestuivers en Wij hebben regen neergezonden uit de hemel, waarmee Wij jullie te drinken geven. En jullie zijn daar niet de bewaarders van (15:22)


Het is wetenschappelijk bewezen dat de wind als vaccinatie dient voor veel planten, doordat de wind stuifmeel meevoert. En ook m.b.t de wolken dient de wind als een bestuiver, de wetenschap heeft bevestigt dat wolken, regen en wind elkaar nodig hebben. Vroeger dacht men dat regen direct uit de hemel neerdaalde, maar de wetenschap heeft bewezen dat de wind de wolken opdrijft, de wind zorgt ervoor dat de damp uit de zee omhoog wordt geblazen, en daarna de wolken verzamelt en deze voedt met damp uit de zeeën en rivieren. Het is een wetenschappelijk feit dat de wind de wolken niet slechts voedt met damp, maar daarnaast bestuift de wind de wolken met zoutrijke microscopisch kleine deeltjes genaamd: condensatiekern, deze deeltjes vliegen vanuit de zeeën en oceanen op met de wind om uiteindelijk regenwolken te vormen.

Allah zegt: Zie jij niet dat Allah de wolken voortdrijft en hen dan bij elkaar voegt en hen daarop in stapels verzamelt? Hierna zie jij de regen uit hen midden komen. En Hij doet uit de hemelen bergen (wolken) neerdalen waarin hagel is. Hij treft daarmee wie Hij wil en Hij wendt het af van wie Hij wil. De flits van de bliksem ontneemt bijna het gezichsvermogen (24:43)


Een ander fase van de vorming van wolken is de vorming van stapelwolken. Wanneer kleine wolken worden gevormd, komen ze bij elkaar en vormen ze verticale wolken, dit als gevolg van de krachtige opwaartse luchtstroom in het midden van de wolken en zwakkere luchtstroom aan de zijkanten van de wolken. Totdat deze verticale wolk tijdens het stijgen een punt bereikt waar het kouder is en regendruppels ontstaan. Daarna beginnen de regendruppel neer te dalen doordat ze te zwaar zijn geworden om door de luchtstroom te worden gedragen. Dit vers maakt ons ook duidelijk dat de koude lucht elektriciteitsladingen veroorzaakt die op hun beurt voor donder en bliksem zorgen. Dit is een feit dat na jaren lang onderzoek door geleerden is ondekt

Wanneer het spanningsverschil tussen de negatief geladen onderwolk en de positief geladen aardoppevlakte groot genoeg is, begint een zogenaamde voorontlanding. Deze loopt van de wolk naar de aarde, op hetzelfde moment loopt vanuit de aarde een zogenaamde vang-ontlading, wanneer de twee elkaar raken onstaat de voor het oog zichtbare en voor het oor hoorbare bliksem en donder. Daarop ontstaat door de blikseminslag een plotselinge

hoge verwarming van de directe omgeving, dat zorg voor een soort explosie van de lucht. Het geluid van deze explosie is de zogenaamde donder. En het licht van de explosie tijdens de ontlading is de bliksemschicht of bliksem


Allah zegt : En Hij stuurt bliksemschichten en treft hiermee wie Hij wil (13:13)

De Koran en het vee

De Koran en het vee

 

Allah zegt:  En voorwaar, voor jullie is er in het vee een lering: Wij geven jullie van wat er in hun buiken tussen mest en bloed is pure melk, gemakkelijk voor de drinkers. (16:66)

 

(De oriëntalist Maurice Bucaille zei over dit vers: «Om dit vers vanuit een wetenschappelijk ooghoek te kunnen begrijpen dienen we terug te gaan naar fysiologie « De oriëntalist Maurice Bucaille zei over dit vers: «Om dit vers vanuit een wetenschappelijke ooghoek te kunnen begrijpen dienen we terug te gaan naar de fysiologie: De basisstoffen die zorgen voor de voeding van het lichaam, wordt over het algemeen veroorzaakt door chemische reacties in het spijsverteringskanaal. Deze stoffen zijn afkomstig van elementen in de darminhoud. Wanneer deze stoffen de vereiste fase bereiken tijdens de chemische reactie, gaan ze door de darmwand richting de bloedsomloop. Deze overgang kan op twee manieren gebeuren: rechtstreeks door de zogenaamde lymefvaten, of indirect door middel van het zogenaamde portale circulatie. Na bepaalde aanpassingen komen de stoffen het lever binnen en belanden uiteindelijk in de bloedbaan, dus in feite paseren alle stoffen de bloedsomloop. De borstklieren die melkbestanddelen afscheiden worden in principe gevoed door verteerde voedingsmiddelen die via het lever en vervolgens de bloedsomloop de bostklieren bereiken. Het bloed transporteert de uit voeding verkregen stoffen en voedt hiermee de melkproducerende borstklieren zoals iedere andere orgaan gevoed wordt. Deze zeer nauwkeurige informatie is het resultaat van onderzoeken in scheikunde en spijsvertering-fysiologie. Dit feit was in de tijd van de Profeet Mohammed totaal onbekend en het is recent ondekt. Ik ben van mening dat dit vers in de Koran dat naar dit feit verwijst niet uitgelegd kan worden als (uit) menselijk (verkregen informatie), gebaseerd op tijd waarin deze informatie is geformuleerd». Dit feit en vele andere feiten bewijzen dat deze openbaring afkomstig zijn van Allah de verhevene, de gehele mensheid was in die tijd onwetend over dit en soortgelijke feiten.