Poslanikova, sallallahu alejhi ve selem, džamija (mesdžid)

Poslanikova, sallallahu alejhi ve selem, džamija (mesdžid)

Poslanikova džamija (mesdžid) je prva džamija sagrađena u islamu. Svi Božiji poslanici su ukopani na mjestima na kojima su preselili na bolji (vječni) svijet, tako da je i Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, ukopan u svojoj kući, koja je bila pored džamije, jer je tu preselio na bolji (vječni) svijet. Pohvalno je nazvati selam (pozdrav) Poslaniku, sallallahu alejhi ve selem, kada se posjećuje džamija i kada se prolazi pokraj njegovog, sallallahu alejhi ve selem, mezara (groba)

Pećina Hira  

Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, je imao običaj provesti mnoge noći u ovoj pećini, a melek Džibril, a.s., (anđeo Gabrijel) mu je dostavio prvu objavu u njoj. Muslimani ne trebaju da posjećuju pećinu, jer Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, nakon svoje misije nikada nije posjetio pećinu.

Džamija „Kupola na stijeni“
(Qubbat As-sakhrah) ili Hram nad stijenom  

Hram nad stijenom“ je jedan od kamena temeljaca „Bejtul makdisa„ koji stoji u sredini dvorišta Mesdžidul-aksa džamije. On je dug 18 metara i širok je oko 13 metara. Sinovi proroka Izraela su ga smatrali kiblom (pravcem molitve). Tu svrhu je također imao i kod muslimana sve do trenutka kad je objavljeno/naređeno da Kabu u Meki uzmu za kiblu (pravac molitve).