Prorokova mešita (masdžid)

Prorokova mešita (masdžid)  

Byla to první v islámu postavená mešita. Prorok ☺ byl pochován ve svém domě, který přiléhal k mešitě, protože proroky je třeba pochovat na místě, kde zemřou. Při procházení kolem jeho hrobu je chvályhodné Proroka ☺ pozdravit

Jeskyně Hirá,  

Prorok ☺ v této jeskyni trávíval mnoho nocí. Gabriel ☺ mu přinesl první zjevení, právě když byl v této jeskyni. Muslimové by tam neměli chodit, protože sám Prorok ☺ poté, co byl pověřen proroctvím, se tam již nikdy nevrátil.

Mešita Skalní dóm  

Abraham ☺ si určil místo pro modlitbu a místo, kde porážel obětní zvířata. Jakub ☺ u něho stál, když z něho uviděl vycházet sloup světla. Mojžíš ☺ se tam v období bloudění utábořil se svým lidem. David ☺ tam postavil svou modlitebnu a byl tam postaven Šalamounův chrám. Prorok ☺ odtamtud vystoupil do nebes při své noční cestě