Τι λέει το Κοράνιο για την ατμοσφαιρική πίεση


Τι λέει το Κοράνιο για την ατμοσφαιρική πίεση

Ο Αλλά(χ) λέει:
Και όποιον θέλει ο Αλλά(χ) να καθοδηγήσει, ανοίγει το στήθος του στο Ισλάμ και όποιον θέλει ο Αλλά(χ) να παραστρατήσει, κάνει το στήθος του στενό και σφιγμένο δυνατά, σαν να ανεβαίνει στον ουρανό. Έτσι ο Αλλά(χ) στέλνει την τιμωρία σε εκείνους που αρνούνται να πιστέψουν. (6:125)


Από αυτόν το στίχο μπορούμε να συμπεράνουμε πως όσο υψηλότερα ανεβαίνει κανείς στην ατμόσφαιρα, τόσο δυσκολότερο γίνεται για αυτόν να αναπνέει. Αυτό οφείλεται στη μείωση της πίεσης και στα χαμηλά επίπεδα οξυγόνου. Μόνο αν κάποιος ανεβεί στον ουρανό μπορεί να το διαπιστώσει! Και πράγματι αυτό το φαινόμενο ανακαλύφθηκε από τους ανθρώπους μόνο αφού έμαθαν να πετούν και να φτάνουν σε μεγάλα ύψη.

Όταν κανείς ανεβαίνει στον ουρανό πάνω από οκτώ χιλιόμετρα από την επιφάνεια της θάλασσας, αντιμετωπίζει σίγουρα προβλήματα στην αναπνοή εξαιτίας της έλλειψης οξυγόνου και της χαμηλής ατμοσφαιρικής πίεσης. Ένα από τα συνηθέστερα προβλήματα είναι εκείνο της υποξίας, δηλαδή της μείωσης της περιεκτικότητας των ιστών σε οξυγόνο. Άλλο ένα σύνηθες πρόβλημα είναι εκείνο του δυσβαρισμού, ενός συνόλου συμπτωμάτων που οφείλονται στην έκθεση του ανθρώπινου σώματος σε υπερβολικά χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση ή σε κάποια ταχεία μεταβολή της. Αυτά τα δύο προβλήματα μπορούν να διαταράξουν τις κανονικές λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος• άρα η δυσκολία στην αναπνοή σε μεγάλα ύψη μπορεί να εξηγηθεί απλά ως μια προσπάθεια αυτοπροστασίας του ανθρώπινου σώματος.