Vad sägs i Koranen om haven


Vad sägs i Koranen om haven

Koranen om barriärer mellan haven.

Allah  säger:
OCH DET är Han som låter de två stora vattenmassorna röra sig fritt - den enas [vatten] är sött och släcker törsten och den andras är salt och bittert - och som har rest ett hinder mellan dem, en skiljelinje som de inte kan överskrida. (25:53)Faktum att vattnet i haven inte blandas med varandra har nyligen upptäckts av oceanografer (djuphavsforskare) Detta är på grund av ett fysiskt fenomen som kallas "ytspänning"(26) (krafter som uppstår mellan molekyler vid gränsytan mellan vätska och gas) som förhindrar ett havsvattens beblandning med ett annat. Det orsakas av skillnaden i densitet mellan respektive vatten; ytspänningen hindrar dem från att beblandas, precis som om det var en tunn vägg emellan dem. Exempel på detta är Amazonfloden vars vatten behåller sina egenskaper och sötma, strömmandes 200 meter ut i Atlanten.(27)

Koranen om djupa hav och undervattensvågor.


Allah  säger:
[Vad de har gjort] kan också liknas vid det djupa mörkret i ett bottenlöst hav, ytterligare förmörkat av vågorna som svallar över varandra och molnmassorna ovanför; skikt på skikt av mörker [så tätt att den som] håller upp sin hand knappt kan se den. Nej, den [vars mörker] Gud inte lyser upp med [Sitt] ljus finner aldrig ljus! (24:40)


Det är välkänt och det har bekräftats vetenskapligt att i de extrema djupen i havet finns det inget ljus utan bara mörker. Orsaken till detta är att solens strålar inte kan nå dit, eftersom havs djupet sträcker sig från några hundra meter ända ner till att vara 11.034 meter! Mörkret i de djupa haven och oceanerna börjar på ett djup av ca 200 meter. På detta djup, finns nästan inget ljus. Under djup på 1.000 meter finns det inget ljus alls. De flesta av solens strålar absorberas av vattnet vid 100 meter djup. Denna del av havet är känd som den lysande delen. Sen är 1% av solens strålar synliga på 150 meters djup och 0,01% av strålarna på 200 meter djup.


Ozonskiktet i atmosfären reflekterar de flesta av de ultravioletta strålarna, medan molnen reflekterar 30% och absorberar 19% av dessa strålar. Endast 51% av dessa strålar når havet. Mellan 3% och 30% av solljuset reflekteras på havsytan. Sen absorberas nästan alla av de sju färgerna i ljusets spektrum (ljusets uppdelning efter våglängd) en efter en i de första 200 metrarna, förutom det blåa ljuset.

Koranen om undervattensvågor.

Vetenskapsmän har nyligen upptäckt att det finns undervattensvågor som "förekommer på gränserna mellan lager av olika densitet.(28) Undervattensvågorna täcker det djupa vattnet i hav och oceaner, därför att vattnet djupt nere har en högre densitet än vattnet som ligger över. Undervattensvågorna uppför sig som vågorna på ytan. Även de kan brytas på samma sätt som vågorna på ytan. Undervattensvågor kan inte ses med blotta ögat, men de kan upptäckas genom att man studerar temperaturens eller salthaltens förändringar på ett givet ställe

Exempel på detta är Medelhavets vatten som är varmt, salthaltigt och mindre tätt jämfört med Atlantens vatten. När Medelhavets vatten kommer in i Atlanten vid Gibraltar sundet, flyter det flera hundra kilometer in i Atlanten på ett djup av ca 1000 meter med sin egen temperatur, salthalt, och sin mindre täta egenhet. Medelhavets vatten stabiliseras vid detta djup. Trotts att stora vågor, starka strömmar och tidvatten finns i dessa hav, så blandas de två inte eller överskrider denna barriär.

Dessa fakta avslöjades först i modern tid med hjälp av avancerad teknik och utrustning. Profeten (frid och välsignelser vare över honom) levde i öknen, långt från havet och han seglade aldrig över havet. Det faktum att Koranen ger en sådan detaljerad information om detta är ett fast bevis på sanningen i Koranens budskap