Mit ír a Korán az óceánokról?


Mit ír a Korán az óceánokról?

A Korán a tengerben lévő akadályokról.

Allah azt mondja:
És Ő az, aki hagyta a két tengert szomszédosan folyni - az egyik édes és ízletes, a másik sós és keserű-és kettejük közé korlátot és tilalmas tilalmat rendelt. (25:53)Az oceanográfusok csak nemrég fedezték fel, hogy az óceánok vizei nem keverednek egymással. Ez egy fizikai erő, a „felszíni nyomás”xxvi miatt van; emiatt nem keverednek a szomszédos tengerek vizei. Ezt a vizek sűrűsége közti különbség okozza; a felszíni nyomás megakadályozza, hogy egymásba keveredjenek, mintha egy vékony fal lenne köztük. Az Amazonas folyó vize amikor az Atlanti óceánba folyik, több, mint 200 méteren át megőrzi jellegzetességét az óceán vizén belül.

A Korán a tengerekben lévő sötétségről.


Allah azt mondja:
Vagy olyanok, mint a sötétségek egy mélységesen mély tengerben, amelyet hullám borít, fölötte másik hullám, afölött pedig felhő. Egymás fölötti sötétségek! Ha kinyújtja valaki a kezét, szinte nem látja. Akinek Allah nem ad fényt, annak nincsen fénye. (24:40)


Közismert és tudományosan bizonyított, hogy az óceánok legmélyén nincs fény csak sötétség. Ennek az az oka, hogy a napsugarak nem érik el, mert az óceánok néhányszáz métertől 11034 méter mélyek is lehetnek. A mélytengeri sötétséget 200 méter alatt lehet tapasztalni. Ebben a mélységben szinte nincs fény. Ezer méter alatt egyáltalán nincs fény. Tehát a napsugarak nagy része 100 méteren felszívódik. A tengernek ezt a részét fényes résznek nevezik. Ezután a napsugarak 1%-a látható 150 méteren, és 0.01%-a 200 méteren.


A légkör ózonrétege visszaveri a legtöbb ultraibolya-sugarat, míg a felhők 30%-ot visszatükröznek és 19%ot beszívnak ezekből a sugarakból. Csak 51%-uk éri el a tengert. 3% és 30% között a napfény a felszínen tükröződik. Majd a színspektrum szinte mind a hét színe eltűnik egyik a másik után az első 200 méteren, kivéve a kék fényt.xxvii

A Korán a belső hullámokról.

A tudósok nemrég felfedezték, hogy léteznek belső hullámok, amelyek a „sűrűségeltérés miatt keletkeznek a különböző sűrűségű rétegek találkozásánál.” xxviii A belső hullámok betakarják a tengerek és óceánok mély vizeit, mert a mély vizeknek magasabb a sűrűségük, mint a felettük lévő vizeknek. A belső hullámok úgy működnek, mint a felszíni hullámok. Meg is törhetnek, mint a felszíni hullámok. A belső hullámokat nem lehet emberi szemmel látni, de észlelni lehet őket a bizonyos helyen megvizsgált hőmérséklet - vagy sósságváltozásokat tanulmányozva.

Például a Földközi tenger vize meleg, sós és kevésbé sűrű az Atlanti óceánhoz képest. Amikor a Földközi tenger vize behatol az Atlanti óceánba a Gibraltári szoroson, több száz kilométert halad az Atlanti óceánon belül körülbelül 1000 méteres mélységben saját meleg, sós és kevésbé sűrű jellemzőivel. A Földközi tenger vize ezen a mélységen konzerválódik. Bár vannak nagy hullámok, erős áramlatok és dagály ezekben a vizekben, nem keverednek, és nem lépik át ezt a határt.

Ez az információ csak a mai korban vált ismertté, amikor a fejlett technológiával és felszereléssel láthatóvá vált. A Próféta (S) a sivatagban élt az óceántól távol, és nem utazott egy óceánon sem keresztül. A tény, hogy a Korán említi ezt a jelenséget rámutat a Korán igaz voltára