Co je to Korán

Co je to Korán

Korán je ústavou muslimů, ze které odvozují zásady, podle kterých se řídí v náboženských i každodenních záležitostech. Od předcházejících Božích knih se liší v následujících bodech:

  • Protože byl zjeven jako poslední Boží kniha, vznešený Alláh ho slíbil ochránit před jakýmkoliv zkreslením až do konce světa. Alláh y říká: 
      My zajisté připomenutí [tento Korán] jsme seslali a dobře je umíme ochránit  (15:9)

  • Korán v sobě zahrnuje veškeré zákony k obnově společnosti a v případě jejich zavedení zaručuje spokojenost pro všechny

  • Korán popisuje příběhy proroků a poslů a jejich národů, od Adama po Muhammada

  • Byl zjeven veškerému lidstvu, aby všichni mohli prožít svůj život v míru a spokojenosti a aby je vyvedl z temnot ke světlu.

  • Přednášení, učení zpaměti a vyučování Koránu patří mezi skutky uctívání