Islám a nemuslimové

Islám a nemuslimové  

Islám ochraňuje krev, majetek a čest nemuslimů, kteří mají smlouvu s islámským národem. Je zakázáno je utlačovat, dopouštět se na nich protiprávního jednání, krátit je v jejich právech, či se k nim špatně chovat.


 Alláh y říká:  Bůh vám nezakazuje, abyste byli dobří a spravedliví vůči těm, kdož nebojovali proti vám kvůli náboženství a nevyhnali vás z příbytků vašich, neboť Bůh věru miluje poctivé (60:8)


Posel islámu Muhammad  řekl: «Vskutku kdokoliv utlačuje někoho, s kým máme smlouvu, připravuje ho o jeho práva, zatěžuje ho víc, než je schopen unést, či mu něco vezme bez jeho souhlasu, s tím se budu v den zúčtování přít.» Poté si prstem ukázal na hruď. «Vskutku kdokoliv zabije někoho, s kým máme smlouvu, kdo je pod zárukou Alláha a Jeho posla, tomu Alláh zakáže ucítit vůni nebeských zahrad (džanna) a věru vůně nebeských zahrad je cítit na vzdálenost sedmdesáti let.» (Bajhaqí).

Posel islámu Muhammad řekl: «Můj Pán mi přikázal, že nesmíme utlačovat ty, se kterými máme smlouvu [tj. nemuslimy, kteří pobývají na území muslimů] a ani jiné.» (Bajhaqí).