Osnovni stubovi vjere (imana)

Osnovni stubovi vjere (imana)

Vjerska djela obožavanja, koji su osnovni stubovi vjere (imana), su sljedeći:

Vjerovanje u Allaha (Boga)

Vjerovati u Boga (Allaha) znači vjerovati u Njegovu egzistenciju (postojanje); vjerovati da je samo On dostojan da bude obožavan i da On nema sudruga koji mu je jednak u Njegovom gospodarstvu (Rubuubijah)(4), te vjerovati u Njegovu Jedinstvenost (Uluuhijah)(5) i Njegova lijepa imena i svojstva (atribute)(6). On je sam Stvoritelj ove egzistencije, njen Vlasnik; On je Taj koji uređuje sva dešavanja koja se odvijaju u njoj.Samo ono što On želi, biva i ostvaruje se, i On je Taj koji zaslužuje iskreno da bude obožavan.

Kaže Allah
:
Reci: „On je Allah - Jedan! Allah je Utočište svakom! Nije rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije!„.. (112:1-4)

Vjerovanje u Allahove meleke (Božije anđele)

Vjerovanje da egzistiraju meleki (anđeli). Niko ne zna njihov broj osim Njega (Allaha). On ih je stvorio da Ga obožavaju.

Kaže Allah
:
Mesihu neće biti zazorno da prizna da je Allahov rob, pa ni melekima, Njemu najbližim. A one kojima bude zazorno da se Njemu klanjaju, i koji se budu oholili, Allah će ih sve pred Sebe sakupiti. (4:172)

Meleki (anđeli) ne dijele bilo koju od Allahovih specifičnosti, oni nisu Njegova djeca. Allah ih je stvorio s ciljem da obavljaju određene zadatke i da Ga obožavaju

Meleki (anđeli) ne dijele bilo koju od Allahovih specifičnosti, oni nisu Njegova djeca. Allah ih je stvorio s ciljem da obavljaju određene zadatke i da Ga obožavaju

Kaže Allah
:
 Oni govore: „Milostivi ima dijete!„ Hvaljen neka je On! A meleki su samo robovi poštovani.* Oni ne govore dok On ne odobri i postupaju onako kako On naredi  (21:26- 27)

Vjerovanje u Allahove knjige

Vjerovanje u Allahove knjige znači vjerovanje da je Allah objavio knjige/zavjete Svojim izabranim poslanicima da ih prenesu čovječanstvu. Te knjige u trenutku njihovih objava nisu sadržavale ništa osim istine, i sve te knjige pozivaju ljude u Allahovo (Božije) jedinstvo i pojašnjavaju da je Allah (Bog) jedan, da je On Stvoritelj, Posjednik i Vlasnik, i da Njemu pripadaju najljepša imena i atributi. Neke od ovih knjiga su

  • Suhuf (Ibrahimovi/Abrahamovi spisi); Suhuf je sveto pismo koje je objavljeno Poslaniku Ibrahimu (Abrahamu), a.s

  • Tevrat (Tora); Tevrat je sveta knjiga koja je objavljena Poslaniku Musau (Mojsiji), a.s

  • Zebur (Psalmi); Zebur je sveta knjiga koja se objavila Poslaniku Davudu (Davidu), a.s

  • Indžil (Evanđelje); Indžil je sveta knjiga koja se objavila Poslaniku Isau (Isusu), a.s

  • Časni Kur,an; Kur,an je Allahov (Božiji) govor koji je objavljen direktno poslaniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve selem, preko meleka Džibrila (anđela Gabrijela), i to je posljednja objava od Allaha (Boga), kojom su ukinute sve prethodne objave.

Vjerovanje u Allahove (Božije) poslanike

Vjerovanje da je Allah odabrao ljude iz cijelog čovječanstva koji će biti Njegovi poslanici. On ih je slao Svojim stvorenjima sa specifičnim zakonima, da Njega obožavaju i da Njega poštuju, Jednog Jedinog, i da uspostave vjeru i Njegovo jedinstvo (tevhid). Allah je zapovjedio Svojim poslanicima da prenesu Njegovu poruku ljudima, tako da ljudi ne mogu imati nikakve dokaze protiv Njega nakon što je On poslao Svoje izabrane poslanike.

Kaže Allah : I prije tebe smo samo ljude slali kojima smo objavljivali, zato pitajte sljedbenike Knjige ako ne znate vi!. (21:7)

Prvi Poslanik je bio Nuh (Noah), a.s., a posljednji je Muhammed,  .

Vjerovanje u Sudnji dan

Vjerovanje da će životu na ovome svijetu doći kraj.: Sve što je na Zemlji prolazno je, ostaje samo Gospodar tvoj, Veličanstveni i Plemenitir (55:26-27)

Nakon toga, Allah će oživjeti sva stvorenja, staviti ih na polaganje računa i nagraditi one koji budu imali dobra djela. Zbog njihovih dobrih djela, njihove vjere u Allaha i njihove povezanosti sa poslanicima, Allah će ih nagraditi vječnim životom u džennetu (raju)

A one koji ne vjeru, koji su nedjela činili i bili neposlušni svojim poslanicima, On će njima vječni život u džehennemu (paklu) prirediti

Vjerovanje u qadaa (predodređenost) i qadar (sudbinu)

Vjerovanje da je Allah znao sve prije nastanka samog dešavanja, i da On jedini zna šta će se desiti nakon toga; vjerovanje da će Allah poslije sve ponovo oživjeti, i to sve u skladu sa Njegovim znanjem..  Kaže Allah : ....i koji je sve stvorio i kako treba uredio! (55:26-27)

Ovo uvjerenje ne proizlazi samo po sebi; svaki pojedinac mora težiti tome da ga postigne. Vjera u božanske dimenzije dovodi do sljedećeg:

  • Vjerovanje u qadaa i qadar rezultira u čistu savjest i mirno srce. Tako da se ne ostavlja prostor za tugovanjem za nečim što se je desilo ili nečim što se neće desiti.

  • Ovo podstiče istraživanje o Allahovim stvorenjima u univerzumuZabrinutost i razne bolesti primoravaju ljude da traže i prave lijek, koji je Allah (Bog), Svevišnji stvorio u ovome univerzumu

  • To povećava nečiju ovisnost o Allahu i uklanja strah od Allahovih stvorenja. Ibn Abbas je rekao: „Bio sam iza Allahovog Poslanika jednog dana i on, sallallahu alejhi ve selem, mi je rekao“: „O mladi dječače, ja ću te naučiti nekoliko riječi: Čuvaj Allahove zapovijedi i On će tebe čuvati. Čuvaj Allahove zapovijedi, naći ćeš Ga ispred sebe. Ako pitaš za nešto, onda pitaj Allaha, a ako tražiš pomoć za nešto, traži je od Allaha, i znaj u slučaju da ti se cijeli svijet sastane da ti pomogne, neće ti biti u stanju da pomognu, bez već propisane Allahove predodređenosti za tebe. A ako se cijeli svijet sastane da ti napravi neko zlo, neće ti biti u u stanju da ti naude, osim sa onim što je Allah već predodredio i propisao za tebe. Olovke su uzdignute, a bilješke osušene.