Prava u islamu

Prava u islamu  

Islam je propisao svojim sljedbenicima da daju ljudima njihova legitimna prava. Tako da svim roditeljima, supružnicima, djeci i susjedima se poklanja posebna pažnja, u skladu sa njihovim specifičnim i posebnim ulogama na ovome svijetu. Na takav način se izgrađuje međusobna zajednica, koja dovodi do jačanja i solidarnosti u muslimanskom društvu između pojedinaca i društva. Taj način širenja ljubavi i jedinstva među pojedincima u društvu sprečava društvo od uništenja, odnosno od raspadanja


Kaže Allah (y): “I Allahu se klanjajte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte! A roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima, i siročadi, i siromasima, i komšijama, bližnjim, i komšijama daljnjim, i drugovima, i putnicima, i onima koji su u vašem posjedu. Allah, zaista, ne voli one koji se ohole i hvališu” (4:36)


Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, je kazao: „Svako od vas je čuvar i odgovoran je za ono što spada pod njegovo starateljstvo, vladar se stara za svojim podanicima i odgovoran je za njih. Čovjek se stara za svoju porodicu i odgovoran je za nju, žena je čuvar kuće svoga muža i odgovorna je za to, a sluga je čuvar imovine svoga gospodara i odgovoran je za to.


Čak i putevi, na kojima se ljudi kreću i putuju, imaju svoja prava koja trebaju da se poštuju. Poslanik islama, Muhammed, sallallahu alejhi ve selem, je rekao: „Budite pažljivi i držite se podalje od sjedenja na putevima. „Rekli su: „O Allahovе Poslaniče, nemamo drugog mjesta za okupljanje i razgovor.” On, sallallahu alejhi ve selem, odgovori: „Ako morate takouraditi, onda dajte putu njegovo pravo“. Oni rekoše: „A šta je pravo puta?“ On, sallallahu alejhi ve selem, odgovori: „Da spustite vaš pogled (da ne gledate pripadnice suprotnog spola), da ne nanosite štetu drugima, te da odgovarate na pozdrav (selam) i nalažete dobro a zabranjujete zlo.

Čak i životinje imaju prava. Pokazati im suosjećanje i tretirati ih ljubazno može biti razlog da se postigne oproštenje počinjenih grijeha. Kazao je Allahov Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve selem: „Jedan čovjek je putovao, pa ga je u putu spopala jaka žeđ, kada je našao bunar, sišao je u njega i napio se vode. Poslije njegovog izlaska iz bunara zatekao je psa isplaženog jezika koji od žeđi jede blato. Čovjek reče: „Ovog psa je snašla žeđ isto kao što je bila snašla i mene.“ Zatim je čovjek sišao u bunar, napunio svoju mestvu vodom, da bi poslije toga kada je izašao iz bunara primakao mestvu psećim ustima. Kada je napojio psa, Allah mu je oprostio njegove grijehe.“ Prisutni ashabi rekoše: „Božiji Poslaniče, zar mi i u usluzi životinjama imamo nagradu?“ Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, reče: „U svakom što ima vlažno središte (jetra) ima nagrada


Prema islamu, zlostavljanje životinja, kao što je npr. njihovo mučenje i tortura, zatim njihovo ograničavanje hrane i pića, može biti dovoljan razlog da počinioci tih nedjela završe u džehennemu (paklu). Allahov Poslanik, Muhammed, sallallahu alejhi ve selem, je rekao sljedeće: „Žena je kažnjena zbog mačke jer ju je držala zarobljenu/zatvorenu sve dok mačka nije uginula, pa će zbog toga završiti u paklu (u džehennemu). Nije je hranila niti joj davala vodu da pije dok ju je držala, a nije je ni pustila da ona sama jede insekte (i ostale stvari) koje su se nalazile na zemlji 

Ako ovakvu milost islam pokazuje prema životinjama, kakvu onda milost islam treba da pokaže prema ljudima koje je Allah Uzvišeni iznad svih ostalih stvorenja uzvisio?