Utjecaj islamske civilizacije na modernu nauku

Utjecaj islamske civilizacije na modernu nauku

Svako onaj ko pogleda unazad i prostudira korijene koji su doprinijeli razvoju i napredovanju moderne nauke i tehnologije, može sasvim pravedno zaključiti da je tome doprinijela upravo islamska civilizacija i njeni naučnici


C.H. Haskins(7) (Čarls Homer Haskins) je rekao: “Činjenica je da su Arapi u Španiji bili glavni izvor novih nauka i proučavanja u Zapadnoj Evropi”.

 


Oni su ti koji su postavili temelje moderne napredne civilizacije. Svako ko se osvrne na knjigu “Dictionary of Technical Terms for Aerospace”(8)može zaključiti da šezdeset posto (60%) od poznatih zvijezda u galaksiji nosi ime koje dolazi porijeklom iz arapskoga jezika


Knjige i naučna djela od ranijih muslimanskih naučnika su bili i ostaliglavni izvori naučnih tekstova od kojih se Zapad okoristio, a posebno Evropljani koji su koristili ova naučna djela i naučne tekstove za vrijeme njihove renesanse, odnosno njihovog preporoda. Mnogi od ovih naučnih tekstova i djela se još uvijek koriste na nekim evropskim univerzitetima.


Marquess of Dufferin and Ava (Vojvoda od Duferina i Ave) je rekao: „Evropa se morazahvaliti muslimanskoj nauci, te muslimanskoj umjetnosti i muslimanskoj literaturi za njen spas iz tame i izlaz iz mraka srednjeg vijeka.”(9)
J.H. Denison je rekao: „U petom i šestom stoljeću, civilizirani svijet je stajao na ivici općeg haosa. Stare kulture, koje su stvorile civilizaciju, ljudima su pružile osjećaj jedinstva, a njihovim vladarima poštovanje, našle su se pred kolapsom, jer ništa adekvatno umjesto njih nije bilo pronađeno što bi ih u potpunosti moglo zamijeniti. U to vrijeme činilo se da su velike civilizacije koje su se gradile četiri hiljade godina bile na rubu raspada, i da je čovječanstvo bilo na putu da se vrati u stanje barbarizma, gdje se svako pleme i sekta bore jedni protiv drugih i gdje su red i zakon bili nepoznati. Stara plemenska pravila kažnjavanja izgubila su svoju moć i smisao, a nova pravila kažnjavanja, koje je stvorilo kršćanstvo, dovela su umjesto mira i jedinstva, do razdora i destrukcije. To vrijeme je bilo ispunjeno raznim tragedijamaCivilizacija, koja je ličila na jedno veliko stablo, čije se lišće protezalo širom svijeta i čije su se grane savijale od tereta zlatnih plodova umjetnosti, različitih znanosti i književnosti, bilo je nestabilno i truhlo. Da li je tada bilo emocionalne kulture koja bi mogla opet ujediniti čovječanstvo i spasiti civilizaciju? Među takvim ljudima rođen je ovaj čovjek (Muhammed), koji je kasnije ujedinio cijeli svijet od istoka i juga

Muslimani su napredovali u svim tehničkim, naučnim i intelektualnim oblastima, tako da ćemo ovdje spomenuti neke od najistaknutijih muslimanskih naučnika iz raznih naučnih oblasti

 • El-Kvarizmi (780-850 pr.n.e.) je bio veliki učenjak u matematičkim oblastima kao što su algebra, logaritmi i geometrija. Bio je možda i jedan od najvećih matematičara koji su ikada živjeli. Izumitelj je algebre i nekoliko drugih naučnih oblasti iz matematike

 • El-Biruni (973-1050 pr.n.e.) je bio veliki učenjak u mnogim oblastima. On je pisao o astronomiji, matematici, geografiji, mehanici, farmakologiji i povijesti. Al-Biruni je zastupao teoriju o rotaciji zemljane kugle oko zemljine ose šest stotina godina prije Galileja. Njemački orijentalista E. Sachau je rekao sljedeće o El-Biruniu: „Bio je najveći intelektualac za kojega se ikada znalo.” Mi muslimani smatramo da je najveći intelektualac kojeg poznaje ljudski rod naš poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve selleme. Iz oblasti medicine i farmacije su muslimanski učenjaci (naučnici) iza sebe ostavili jedno veliko bogatstvo znanja u svojim radovima i djelima, koji su korišteni za razvoj i napredak današnje moderne medicine. Među njima su se nalazili i sljedeći naučnici


 • Ibn Rušd,poznat kao Averroes (1126-1198 pr.n.e.) je bio andaluzijski filozof i ljekar, magistar filozofije i islamskog prava, te matematike i medicine

 • Ibn An-Nafis (1213-1288 pr.n.e.) je bio doktor koji je najviše poznat po tome da je prvi opisao cirkulaciju krvi u plućima. Otkrio je krvnu cirkulaciju u plućima nekoliko stotina godina prije Engleza Harvija (Harvey) i Španca Miguela Serveta

 • Ammar ibn Ali Al-Mosuli je bio vrlo vješt u oftalmologiji (nauka o građi, funkciji, poremećajima i bolestima očiju). On je izmislio specijalne instrumente koji se koriste za vrijeme operacije, kao na primjer špricu, šuplju iglu.

 • El-Hasan ibn Al-Haytham (lat. Alhazen 965-1040 pr.n.e.) je bio veliki matematičar. Bio je prvak u optici, inženjerstvu i astronomiji. Prema tvrdnjama Giambattista della Porta, El-Hasan je bio prvi koji je objasnio očigledno povećavanje veličine mjeseca i sunca u blizini horizonta. Njegovo naučno djelo Kitab al-Manazir (Knjiga o optici) u sedam tomova je eventualno i jedno od prvih naučnih djela u kojem su korišteni naučni metodi. On je koristio rezultate eksperimenata u testiranju teorija

 • El-Mansuri i Ebu Bakr Ar-Razi su bili poznati, svestrani ljekari koji su doprinijeli u temeljnim oblastima medicine i filozofije

 • Muwaffaq Al-Bagdadi i Ebu Qasim Az-Zahrawi (Abulcasis) su poznati u klinikama, jer su napisali knjige sa ilustrativnim slikama hirurškoga alata i priručnike za upotrebu alata koji se koriste u hirurškim operacijama.A po pitanju geografije i geologije mogu se mnogi poznati učenjaci spomenuti, među kojima je:

  Šarif Al-Idrisi (1100-1165 pr.n.e.) je kartograf, geograf i avanturista. Bio je poznat po svojim geografskim mapama cijeloga svijeta, a izumio je također navigacijske instrumente. Mnogi muslimanski učenjaci su doprinijeli u napretku civilizacije, a svako ko želi povećati svoje znanje o tome trebao bi pregledati sve knjige koje su napisane o ovoj temi, jer dosta naučnih i istraživačkih djela koje su napisali muslimani se plagiralo i mnogo puta pogrešno pripisalo drugima..   

 • Mnogi muslimanski učenjaci su doprinijeli u napretku civilizacije, a svako ko želi povećati svoje znanje o tome trebao bi pregledati sve knjige koje su napisane o ovoj temi, jer dosta naučnih i istraživačkih djela koje su napisali muslimani se plagiralo i mnogo puta pogrešno pripisalo drugima

Ne možemo mi sada, koji smatramo sebe najvišim vrhom kulture i civilizacije, negirati ogromnu kulturnu baštinu, bogatu civilizaciju, ispravnost njihovog sistema i intelektualnost arapskih velikana koji su doprinijeli svojim naukama da Evropa ne potone u mrak neznanja?“