Kur’an o ljudskim embrionalnim fazama


Kur’an o ljudskim embrionalnim fazama

Kaže Allah Mi čovjeka od biti zemlje stvaramo, zatim ga kao kap sjemena na sigurno mjesto stavljamo, pa onda kap sjemena ugruškom učinimo, zatim od ugruška grudu mesa stvorimo, pa od grude mesa kosti napravimo, a onda kosti mesom zaodjenemo, i poslije ga, kao drugo stvorenje, oživimo - pa neka je uzvišen Allah, najljepši Stvoritelj! (23:12-14)

 

Čovjek prolazi kroz sljedeće embrionalne faze:
  • Ekstrakt gline: Adem, a.s., (Adam) je stvoren od gline i on je otac cijelog čovječanstva. Teorija evolucije koju savremena nauka opovrgava u suptrotnosti je sa prethodno spomenutim ajetom. Čovječanstvo odnosno ljudski rod ne evoluira od drugih stvorenih vrsta.

  • Mješavina ejakulata: U ovoj fazi se muški i ženski ejakulat izliva i miješa u plodnici odnosno maternici, što rezultira Allahovom voljom do oplodnje ženskih jajnika ili do smrti spermatozoida. Ako dođe do oplodnje ženskih jajnika, onda počinje prva faza stvaranjaزKaže Allah:Mi čovjeka od smjese sjemena stvaramo da bismo ga na kušnju stavili i činimo da on čuje i vidi; (76:2)

U slučaju da spermatozoidi ne oplode ženski jajnik, bivaju izbačeni iz maternice, a u protivnom (u slučaju oplodnje jajnika) kreiraju zigot (oplodnju jajnika) koji se u obliku blastule odnosno zametka (tekućinom ispunjenu šupljinu punom ćelija) drži uz maternicu i jajnik te ostaje pričvršćen Allahovom voljom za maternicu da bi se poslije razvio u alakah fazu (tj. ugrušak krvi nalik na pijavicu).

Kaže Allah:
O ljudi, kako možete sumnjati u oživljenje - pa, Mi vas stvaramo od zemlje, zatim od kapi sjemena, potom od ugruška, zatim od grude mesa vidljivih i nevidljivih udova, pa vam pokažemo moć Našu! A u materice smještamo šta hoćemo, do roka određenog, zatim činimo da se kao dojenčad rađate i da poslije do muževnog doba uzrastate; jedni od vas umiru, a drugi duboku starost doživljavaju, pa začas zaboravljaju ono što saznaju. I ti vidiš zemlju kako je zamrla, ali kad na nju kišu spustimo, ona ustrepće i uzbuja, i iz nje iznikne svakovrsno bilje prekrasno (22:5)

  • Ugrušak krvi nalik na pijavicu/držeću, pripojenu stvar: Opisana je kao takva jer ostaje pričvršćena za maternicu i hrani se majčinom krvlju na način koji liči na pijavicu koja se također hrani krvlju drugih stvorenjaChewed substance:

  • Ižvakana supstanca: U ovoj fazi embrion liči na ižvakanu supstancu.

  • formiranje kostiju,

  • pokrivanje kostiju s mesom,

  •  razvoj embrija u drugom obliku, u kojem se proporcije tijela stvaraju i u kojem se udahne život.


Ljudski embrion prolazi kroz nekoliko faza od čega su tri faze tame. Kaže Allah:
On vas od jednog čovjeka stvara - a od njega je drugu njegovu stvorio - i On vam je dao osam vrsta stoke; On vas stvara u utrobama matera vaših, dajući vam likove, jedan za drugim, u tri tmine. To vam je, eto, Allah, Gospodar vaš, Njegova je vlast, nema boga osim Njega, pa kuda se onda odmećete? (39:6)


Ajet nam govori da je embrion obložen s tri tamna sloja. U ovome ajetu je to spomenuto “u tri tmine”. Voda, zrak, svjetlo i toplina ne mogu prodrijeti kroz ove slojeve koji se ne vide golim okom.

 

Dr. Maurice Bucaille(21), je rekao: “Moderni tumači Kur’ana vide da se u ovom ajetu spominju tri anatomska sloja koji štite bebu u trudnoći: trbušni zid, maternica i okruženje fetusa (lat.placenta, embrionalna membrana i amnionska tekućina).”(22) Embrion (plod) se također nalazi na sigurnom, pouzdanom mjestu

Kaže Allah :

Zar vas od neznatne tekućinene stvaramo, koju na pouzdano mjesto stavljamo do roka određenoga?! Takva je Naša moć; a kako smo Mi samo moćni! (77:20-23)


Dr. Gary Miller Jedan reporter je pitao profesora Keith Moore(24): “Zar ne mislite da su Arapi možda imali znanje o tim stvarima – o opisu embriona, kako izgleda i kako se mijenja i raste? Možda oni nisu bili naučnici, ali su možda banalnim seciranjem svog stanovništva na svoju ruku zasijecali ljude i istraživali te stvari.

Na takav govor profesor Moore je odmah naglasio da je dotični reporter u svom pitanju propustio jednu vrlo važnu stvar te da svi slajdovi embriona koji su bili prikazani u projektovanom filmu napravljeni iz slika snimljenih kroz mikroskop. Potom je rekao: „Nije bitno da li je neko pokušao otkriti embriologiju (nauku koja se bavi proučavanjem ranoga razvoja organizama) prije četrnaest vjekova, jer jednostavno, nisu je mogli vidjeti!„ Svi opisi pojave embriona u Kur’anu opisuju embrion u fazi kada je još uvijek premali da se vidi golim okom, što ukazuje na činjenicu da je potreban mikroskop da se vidi. A budući da je uređaj izumljen tek nešto više od prije dvije stotine godina, Dr. Moore je s podsmijehom kazao: „Možda je neko prije četrnaest vjekova tajno imao mikroskop i tajno sproveo ovo istraživanje ne praveći nikakvu grešku pri tome, da bi onda na neki način podučio Muhammeda sa uvjerenjem da će on te informacije staviti u svoju knjigu, a potom uništio svoju opremu i čuvao je kao tajnu zauvijek. Vjerujete li vi u ovakvo nešto? Stvarno ne bi ste trebali, osim ako nemate kakav dokaz, jer je ovo jako smiješna teorija.