Основни стубови вере (имана)

Основни стубови вере (имана)  

Верска дела обожавања, која су основни стубови вере (имана), су следећи: 

Веровање у Бога (Аллаха)  

Веровати у Бога (Аллаха) значи веровати у Његову егзистенцију (постојање); веровати да је само Он достојан да буде обожаван и да Он нема судруга који му је једнак у Његовомгосподарству(Рубуубијах)(4), те веровати у Његову Јединственост (Улуухијах)(5) и Његова лепа имена и својства (атрибуте)(6). Он је сам Створитељ ове егзистенције, Њен власник; Он је Тај који уређује све догађаје који се одвијају у њојСамо оно што Он жели, бива и реализује се, и Он је Тај који заслужује искрено да буде обожаван 

Allah says: Реци: «Он је Аллах – Један! Аллах је Уточиште сваком! Није родио и рођенније, и нико Му раван није!. (112:1-4)

Веровање у Божије анђеле (Аллахове мелеке)  

Веровање да постоје (егзистирају)анђели (арп.мелеки). Нико не зна њихов број осим Њега (Аллаха). Он их је створио да Га обожавају

Каже Аллах : Месиху (Месији) неће бити зазорно да призна да је Аллахов роб, па ни мелекима (анђелима), Њемунајближим. А оне којима буде зазорно да се Њему клањају, и који се буду охолили, Аллах ђе их све пред Себе сакупити.. (4:172)

Анђели (мелеки) не деле било коју од Аллахових (Божијих) специфичности, они нису Његова деца. Аллах их је створио са циљем да обављају одређене задатке и да Га обожавају.

Анђели (мелеки) не деле било коју од Аллахових (Божијих) специфичности, они нису Његова деца. Аллах их је створио са циљем да обављају одређене задатке и да Га обожавају

Каже Аллах : Они говоре: «Милостиви има дете!» Хваљен нека је Он! А анђели су само робови поштовани.* Они не говоре док Он не одобри и они поступају онако како Он нареди.. (21:26- 27)

Веровање у Божије (Аллахове) књиге  

Веровање у Божије (Аллахове) књиге значи веровање да је Аллах објавио Књиге/завете Својим изабраним посланицима да их пренесу човечанству. Те књиге у времену њихових објава нису садржавале ништа осим истине, и све те књиге позивају људе у Божије (Аллахово) јединство и појашњавају да је Бог (Аллах) један, да је Он Створитељ, Посједник и Власник, и да Њему припадају најлепша имена и атрибути:

  • СухуфиИбрахима (Аврамови списи); Сухуф је свето писмо које је објављено Посланику Авраму (Ибрахиму)..

  • Теврат (Тора); Тора је света књига, која је објављена Посланику Мојсији (Мусау).

  • Зебур (Псалми); Псалми su света књига која је објављена Посланикu Давиду (Давуду)

  • Инџил (Јеванђеље); Јеванђеље је света књига која је објављена Посланику Исусу Христу (Исаау).

  • Часни Кур’ан; Кур’ан је Божији (Аллахов) говор који је објављен директно посланику Мухаммеду, нека су благослов и мир на њега, преко анђела (мелека) Габријела (Џибрила), и то је последња објава од Бога (Аллаха), којом су укинуте све претходне објаве
 

Веровање у Аллахове (Божије) посланике (пророке)  

Веровање да је Бог (Аллах) одабрао људе из целог човечанства који ђе бити Његови посланици. Он их је слао Својим створењима са посебним законима, да Њега обожавају и да Њега поштују, Једног Јединог, и да успоставе веру и Његово јединство (арп.тевхид). Бог (Аллах)је наредио Својим посланицима да пренесуЊегову поруку људима, тако да људи не могу имати никакве доказе против Њега након што је Он послао Своје изабранепосланике.

Каже Аллах : И прије вас смо само људе слали којима смо објављивали, зато питајте сљедбенике Књиге ако не знате ви! (21:7)

Први Посланик је био Ноах (Нух), а последњи је Мухаммед, нека су благослов и мир на њих све .

Веровање у Судњи дан

Веровање да ће животу на овоме свету доћи крај. Каже Аллах Све што је на Земљи пролазно је, остаје само Господар твој, Величанствени и Племенити (55:26-27)

Након тога, Бог (Аллах) ће оживети сва створења, ставити их на полагање рачуна и наградити оне који буду имали добра дела. Због њихових добрих дела, њихове вере у Бога (Аллаха) и њиховеповезонасти са посланицима, Бог (Аллах) ће их наградити вечним животом у рају (арп.џенету).

А оне који не верују, који су недјела чинили и били непослушни својим посланицима, Он ће њима вечни живот у паклу (арп.џехеннем) приредити

Веровање у преодређеност (арп.Кадаа) и судбину (арп.Кадер)  

Веровање да је Бог (Аллах) знао све пре настанка самог дешавања, и да Он Једини зна шта ће се десити након тога;веровање да ће Бог (Аллах) после све поново оживети, и то у складу са Његовим знањем. Каже Аллах ... .. и који је све створио и како треба уредио!
(55:26-27)


Ово уверење не произлази само по себи; сваки појединац мора тежити томе да га постигне. Вера у божанске димензије доводи до следећег:

  • Веровање у Кадаа и Кадер() резултира учисту савест и мирно срце нема простора за туговањем, због тога што се нешто догодило или шта се догодити.

  • Веровање у преодређеност и судбину (арп.Кадаа и Кадер) резултира у чисту савест и мирно срце.Тако да се не оставља простор за туговањем за нечим што се је десило, или нечим што се неће десити.

  • Ово подстиче истраживањео Аллаховим створењима у универзуму. Забринутост и разне болести приморавају људе да траже и праве лек, који је Бог (Аллах), Свевишњи створио у овоме универзуму
  • То повећава нечијуовисност о Богу (Аллаху) и уклања страх од Божијих (Аллахових) створења. Ибн ‘Аббас је рекао: „Био сам иза Божијег (Аллаховог) Посланика једног дана и он,нека су благослов и мир на њега, ми јерекао“„О млади дечаче, ја ћу те научити неколико речи: Чувај Божије (Аллахове) заповести и Он ће тебе чувати. Чувај Божије (Аллахове) заповести, наћи ћеш га испред себе. Ако питаш за нешто, онда питај Бога (Аллаха), а ако тражиш помоћ за нешто, тражи је од Бога (Аллаха), и знај у случају, да ти се цео свет састане да ти помогне, неће ти бити у стању да помогну, без већ прописане Божије (Аллахове) преодређености за тебе. А ако се цео свет састаје да ти направи неко зло, неће бити у стању да ти науде, осим са оним што је Бог (Аллах) већ преодредио и прописао за тебе. Оловке сууздигнуте, а белешкеосушене