Neke od vrlina islamske civilizacije

Neke od vrlina islamske civilizacije

  • Traženje znanja je vjerska dužnost na koju islam podstiče svoje sljedbenike (tj. muslimane) da je ispune.

  • Muslimanski učenjaci (naučnici) su u prošlosti koristili svoje znanje u svrhu ojačanja vjere u ljudskom životu, za razliku od današnjih naučnika koji koriste svoje znanje da bi oslabili ili, pak, potpuno odstranili vjeru iz života ljudi

  • Muslimanski učenjaci (naučnici) su u prošlosti sa svojim znanjem bili na usluzi cijelom čovječanstvu, za razliku od većine današnjih naučnika koji svoje znanje koriste za lične (egoistične) ciljeve. Svjedoci smo da su naučnici izumili atomske i hidrogenske bombe i druga oružja za masovno uništenje ljudi, da bi na taj način kontrolisali sva prirodna bogatstva u svijetu..

  • Muslimanski učenjaci (naučnici) iz prošlosti, za razliku od današnjih naučnika, širili su svoje znanje i svoje izume, da bi ljudi imali koristi od toga. Današnji naučnici zloupotrebljavaju i skrivaju svoje znanje i izume, ostavljaju ih za sebe ili za svoju zemlju, kako bi spriječili drugima pristup tom istom znanju ili izumu..

  • Muslimanski učenjaci (naučnici) su težili da postignu Allahovu (Božiju) milost, zadovoljstvo i nagradu za svoje naučne izume, dok većina današnjih naučnika želi da im se materijalno nadoknadi njihov trud, da unovče svoje znanje i izume.