Safa (As-Safa) i Merva (Al-Marwa)

Safa (As-Safa) i Merva (Al-Marwa)  

To su dva brdašceta između kojih je Ismailova, a.s., (Išmaelova) majka Hadžera zastajala i trčala kada je bila u potrazi za vodom i hranom. Za vrijeme obreda hadža hodočasnici hodaju i trče između ova dva brdašceta, praktikujući time sunnet Poslanika, sallallahu alejhi ve selem .

Džemerat  

To su mjesta na Mini (Mina-mjesto u Meki), gdje je šejtan (sotona) sreo Poslanika Ibrahima, a.s., (Abrahama) kada je ostavio svoju ženu Hadžeru i njegovog sina Ismaila, a.s., u Meki, ne bi li ga odvratio od poslušnosti Allahu (y). Onda je Ibrahim, a.s., uzeo kamenčiće i bacio na šejtana (sotonu) izgovarajući tekbir (Allahu ekber/Allah je najveći). Tokom obreda hadža, hodočasnici bacaju kamenčiće na ovim stubovima, slijedeći time sunnet Ibrahima, a.s., (Abrahama). Muslimani smatraju šejtana (sotonu) otvorenim neprijateljem čovječanstva kojem se čovjek mora suprotstaviti time što se neće prepustiti šejtanskim (sotonskim) prohtjevima, slijedeći time Allahove (y) zapovijedi i poštujući time Njegove (y) zabrane

Muslimanski praznici (bajram/eid)  

Muslimani imaju dva bajrama/ eida (blagdana) u godini: Ramazanski bajram (Eid al-fitr) sa kojim se završava mjesec Ramazan (mjesec posta) i Kurban-bajram (Eid al-Adha), koji muslimani proslavljaju prinošenjem žrtve (klanjem životinje) slijedeći tim djelom sunnet poslanika Ibrahima, a.s., (Abrahama), da bi na taj način tražili bliskost Allahu (y). Kada je Ibrahim, a.s., vidio u snu da treba žrtvovati svoga sina Ismaila:a.s., mislio je to i da uradi, jer su snovi poslanika istiniti. U vezi toga Allah (y) je objavio sljedeće ajete i Mi smo ga obradovali dječakom blage naravi. I kad on odraste toliko da mu poče u poslu pomagati, Ibrahim reče: „O sinko moj, u snu sam vidio da treba da te zakoljem, pa šta ti misliš?„ - „O oče moj,„ - reče - „onako kako ti se naređuje postupi; vidjećeš, ako Bog da, da ću sve izdržati.„ I njih dvojica poslušaše, i kad ga on čelom prema zemlji položi, Mi ga zovnusmo: „O Ibrahime, ti si se Objavi u snu odazvao; - a Mi ovako nagrađujemo one koji dobra djela čine (As-Saffat /Redovi, 37:101-105)