Kako postati musliman?

Kako postati musliman?

Da bi postao musliman ne zahtijeva se nikakav poseban vjerski obred ili navika da se obavi, niti u određenim mjestima niti pred određenim ljudima, jer u islamu osoba bez ikakvog predstavnika ima direktan odnos sa svojim Gospodarom. Sa jednostavnim vjerovanjem u postojanje samo jednog Boga i vjerovanjem da je Muhammed, salallahu alejhi ve seleme, Njegov rob i Njegov poslanik, čovjek postaje musliman. Kada se iskreno izgovore riječi šehadeta, (svjedočenje da je Bog jedan i da je Muhammed, salallahu alejhi ve seleme, Njegov posljednji Poslanik), svaki grijeh koji je čovjek počinio u svome životu do iskaza šehadeta bit će oprošten. 


Kaže Allah u plemenitom Kur’anu:
ali onima koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine, Allah će njihova hrđava djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i samilostan je; (Al-Furqan /Furkan, 25:70)

Potom započnite da živite vaš život kao musliman, koji se potčinjava Božijoj volji. Nemuslimani, koji su prihvatili islam, Allahovom voljom će dobiti duplu nagradu, zbog njihove vjere u njihove poslanike i zbog njihovog vjerovanja u Poslanika Muhammeda, salallahu alejhi ve seleme.

Kaže Allah
Oni kojima smo dali Knjigu prije Kur’ana, vjeruju u nj, a kad im se kazuje, govore: “Mi vjerujemo u nj, on je istina od Gospodara našeg, mi smo i prije bili muslimani.” Oni će dobiti dvostruku nagradu zato što trpe i što lijepim zlo uzvraćaju i što od onoga što im dajemo udjeljuju;. (Al-Qasas /Kazivanje, 28:52-54)


Pored toga, Allah briše svojom voljom sve grijehe koje su nemuslimani činili prije nego što su prihvatili islam, odnosno prije nego što su postali muslimani. Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme: „Prihvatanje islama briše sve što je bilo prije njega.” (Hadis bilježi Muslim)