Стовпи віри (стовпи іману)

Стовпи віри (стовпи іману)  

Усталені акти поклоніння, що здійснюються через затвердження у серці мусульманина певної системи релігійних поглядів, отримали назву «стовпи віри». Розглянемо наступні стовпи віри:

Віра в Аллаха  

Віра в Аллаха передбачає віру в Його існування, а також віру в те, що Він: • Єдиний, Хто гідний поклоніння; • Єдиний, Хто володіє Прекрасними Іменами та Рисами і ніхто з Його творінь не зрівняється з Ним у цьому; • Єдиний у своєму пануванні над усім створеним, не має співтоваришів або суперників у тому, що Він вершить. Він Творець всього і все, що Він створив, належить Йому, і Він Один керує Своїми творіннями. У створених Ним світах нічого не відбувається без Його дозволу 

Аллах говорить : Скажи: «Він - Аллах - Єдиний, Аллах Самодостатній, не народив і не був народжений, і ніхто не був рівним Йому. (112:1-4)

Віра в ангелів  

Цей стовп передбачає віру в існування ангелів. Нікому не відома їх кількість, окрім Всевишнього Аллаха. Він створив їх для того, щоб вони постійно вшановували Його.

Аллах говорить:  Є серед вас такий, який затримається, а коли вразить вас лихо, то скаже: «Аллах був милостивий до мене, і я не був там разом із ними. (4:172)

Ангели не наділені рисами Аллаха. Вони не є Його дітьми. Аллах їх створив для виконання визначених для них завдань.

Ангели не наділені рисами Аллаха. Вони не є Його дітьми. Аллах їх створив для виконання визначених для них завдань.

Аллах говорить : Вони говорять: «Милостивий узяв Собі дитину!» Преславний Він! Але ж вони тільки шановані раби! Не випереджають Його словом і діють згідно з Його наказом!s command. (21:26- 27)

Віра в Писання  

Цей стовп передбачає віру в те, що Всевишній Аллах дарував Своїм посланцям Писання, які вони зобов’язані були донести до людей. Ці Священні Книги містили закони, обов’язкове для виконання тими народами, яким воно призначене. Ось деякі з Писань:

  • Сувої Ібрагіма (Авраама) і Муси (Мойсея), мир їм обом;  

  • Тора. Святе Письмо, послане пророку Мусі, мир йому;  

  • Забур (Псалми). Святе Письмо, послане пророку Дауд (Давиду), мир йому;  

  • Інджіль (Євангеліє). Святе Письмо, послане пророку Ісі (Ісусу), мир йому;  

  • Шляхетний Коран. Мусульманин зобов’язаний вірити в те, що Коран–це Слово (Мова) Аллаха, нестворене, низведене пророку Мухаммаду (мир йому й благословення Аллаха!) через ангела Джібріля (Гавриїла). Коран– остання Божественна Книга, що скасовує собою усі попередні Писання

Віра в посланців Аллаха  

Мусульманин зобов’язаний увірувати в те, що Аллах обирав кращих представників людства, як Своїх посланців і направляв їх до Своїх рабів зі зведенням Божественних Законів. Основою покликання усіх посланців було веління поклонятися лише Одному Аллаху. При передачі людям Божественних Одкровень усі посланці Аллаха були непогрішними, вільними від усякого роду помилок і неточностей. Про дійсну кількість пророків і посланців знає один лише Аллах. Направивши до людей посланців, Він позбавив невіруючих можливості чим-небудь виправдати своє невір’я. Першим пророком Аллаха був Адам; першим же посланецем був Нух (Ной) і останній посланець Всевишнього, після якого вже не буде інших пророків і посланців,–Мухаммад. Усі пророки–люди.

Аллах говорить:  І раніше за тебе Ми відсилали чоловіків, яким давали одкровення. Запитайте про це в людей Нагадування, якщо ви не знаєте!. (21:7)

 

Віра в Судний день  

Цей стовп передбачає віру в те, що життя в цьому світі має своє закінчення. Аллах говорить: (Все, що на землі - гине! Вічним є лише лик Господа твого, сповненого слави та щедрості! (55:26-27)

Після смерті раб Аллаха воскресне в День Суду і з буде відповідати за всі його діяння. Аллах винагородить вічним життям в раю тих, хто увірував у Нього, вершив добрі справи та послідував за Його пророками і посланцями.

І покарає вічним життям у пеклі тих, хто відмовився увірувати в Нього, коїв лихі діяння і відкинув заклик пророків і посланців.

Віра в Божественний припис і передвизначення  

Цей стовп передбачає віру в те, що Знання Аллаха–абсолютне і одвічне, тобто існувало завжди. Він знає усе про кожне створіння (подію) до створення, і знає, що з ним буде згодом. Долі всіх творінь, все, що має статися до Судного дня, викарбувано в Збереженій Скрижалі. Ніщо не відбувається без волі Аллаха. Він–Творець усього сущого, що свідчить про Його абсолютну могутність. Аллах створює творіння, а також діяння Своїх творінь. Аллах говорить:: ..Аллах - Той, Хто створив сім небес і стільки ж земель. Сходить між ними наказ задля того, щоб знали ви, що Аллах спроможний на кожну річ, і що Він охоплює кожну річ знанням (55:26-27) (Він створив кожну річ і розмірив її мірою). (25:2) (Аллах створив і вас, і те, що ви робите!) (37:96)

Віра в передвизначення не заперечує важливості здійснення необхідних дій для досягнення мети, не зважаючи на те, що успіх або невдача в цій справі приписані Аллахом. Плоди віри в Божественний припис і передвизначення Ця віра:

  • дає спокій і умиротворення;
  • спонукає людину до пошуку знань і дослідження світобудови;  

  • збільшує в душах віруючих надію на Аллаха і виганяє з їх сердець страх перед іншими творіннями. Посланець Аллаха сказав: «Знай же, що навіть якщо всі люди зберуться, щоб допомогти тобі, вони не зможуть допомогти нічим, крім того, що Аллах вже приписав тобі. І якщо всі люди зберуться, щоб нашкодити тобі, вони не нашкодять тобі нічим, крім того, що Аллах вже визначив для тебе. Пір’я підняті і сувої висохли».