Етика и манири морала и моралности у исламу

Етика и манири морала и моралности у исламу

Ислам забрањује свако зло и све разуздане поступке, било у говору или у делима. 

Каже Аллах: Реци: „Господар мој забрањује разврат, и јавни и потајни, и гријехе, и неоправдано насиље, и да Аллаху сматрате павним оне за које Он никакав доказ објавионије, и да о Аллаху говорите оно што не знате.“  (Ел-А›раф /Бедеми, 7:33)


Ислам прописује и подстиче све да имају уљудан морал и фине манире моралности. Посланик ислама, Мухаммед, нека су благослов и мир на њега, је рекао: „Послат сам да употпуним морал код људи.“ (Хадис бележи Хаким) Узвишени и Свемогући Аллах  каже у Кур›ану:

 
Реци: „Дођите да вам кажем шта вам Господар ваш прописује; да Му ништа не придружујете, да родитељимадобро чините, да дјецу своју, због неимаштине, не убијате – Ми и вас и њих хранимо - не приближујте се неваљалштинама, биле јавне или тајне; не убијајте оног кога је Аллах забранио убити, осим када то правда захтијева - ето, то вам Он препоручује да бисте размислили’ (Ел-Ан›ам /Стока, 6:151) 


Божији (Аллахов) Посланик, нека су благослов и мир на њега, је рекао: „Нико од вас неће истински верoватисве док не буде желео свом брату оношто жели себи.“ (Хадис бележи Бухари)P