Ki az iszlám Küldötte?

Ki az iszlám Küldötte?  

Ő Abul-Kászim, Mohamed  , Abd Allah fia, aki Abdul-Muttalib fia, aki Hásim fia. Az arab Kurais törzsből származott, akik Adnán-ig, Iszmail egyik fiáig vezetik vissza származásukat, aki Allah Prófétája volt. Iszmail Ibrahim (Ábrahám) fia volt, aki Allah Küldötte volt, béke legyen vele

Kr. u. 571-ben született a jelentőségteljes Mekka városában. Mekka az Arab-félsziget vallási központja volt, Mivel itt található a Kába, amelyet Ábrahám és az ő fia, Iszmail (béke legyen velük) építettek 
 


Még azelőtt, hogy megkapta a kinyilatkoztatást, népe között ’Megbízható’ - ként ismerték és rábízták tulajdonukat amikor nagyobb útra indultak. Soha nem hazudott, nem viselkedett hűtlenül. Mindig jót akart másoknak)

Először negyven éves korában kapta a kinyilatkoztatást és ezt aggodalmasan elmondta feleségének, Khadidzsának, Allah legyen vele elégedett: „Valóban, nagyon félek.” Khadidzsa így felelt: „Nem, Allahra! Allah soha nem fog megalázni téged. Te ápolod a családi kapcsolatokat, te gondoskodsz mások problémájáról, odaadod a vagyonodat azoknak akiknek nincs, megtiszteled és megeteted vendégeidet, és nyújtasz támaszt a tényleges csapás idején” (Bukhári) Ezek után tizenhárom évig Mekkában maradt, hívva az embereket az Egyistenhitre. Aztán Medinába ment és hívta az ott lakókat az iszlámra és ők elfogadták. Ott Allah kinyilatkoztatta nekik a vallási törvények többi részét. Visszatért és elfoglalta Mekkát nyolc évvel azután, hogy elhagyta, és hatvanhárom évesen halt meg, miután Allah kinyilatkoztatta neki az egész Koránt. Addigra a vallási törvények mind teljessé váltak és az arab törzsek legnagyobb része elfogadta az iszlámot.

Mit mondanak Mohamedről ?  

George Bernard Shaw Az Igazi Iszlám című művében azt mondta: „Mohamed vallását mindig is nagyra értékeltem csodálatos élettel telisége miatt. Úgy tűnik ez az egyetlen vallás, amely képes alkalmazkodni a lét változó koraihoz – előre jeleztem Mohamed hitéről, hogy elfogadható lesz a jövőben, ahogy kezd elfogadhatóvá válni a jelen Európája számára. A középkori egyházatyák tudatlanságból vagy bigottságból a mohamedanizmust a legsötétebb színekkel festették le. Valójában arra lettek kiképezve, hogy gyűlöljék mind Mohamedet az embert, mind a vallását. Számukra Mohamed volt az Antikrisztus. Én tanulmányoztam őt, a csodálatos embert, és véleményem szerint ahelyett, hogy Antikrisztus lenne, az Emberiség megmentőjének kellene neveznünk 

Annie Besantiii Mohamed élete és tanításai című művében azt mondta: „Lehetetlen bárki számára, aki tanulmányozza Arábia nagy Prófétájának életét és jellemét, hogy bármi mást érezzen, mint tiszteletet a nagy Próféta iránt, aki a Magasságos egyik nagy küldötte. És bár amit mondok nektek, abban sok olyan dolog van, amely sokak számára ismert lehet, mégis minden alkalommal, amikor újra olvasom, egy újfajta csodálatot, a tisztelet egy új módját érzem eziránt a csodálatos arábiai tanító iránt.”