Τι λέει το Κοράνιο για τα βουνά

 
Ο Αλλά  λέει: 

Μήπως δεν έχουμε κάνει τη γη έτοιμη για να την κατοικήσετε, και τα βουνά σα σφήνες (πασσάλους) (78:6-7)


Οι επιστήμονες εξηγούν τη σημασία των βουνών παρομοιάζοντάς τα με πασσάλους που σταθεροποιούν τη Γη λέγοντας ότι:

«Τα βουνά έχουν υπόγειες ρίζες. Αυτές οι ρίζες είναι έντονα πηγμένες μέσα στο έδαφος και έτσι τα βουνά έχουν τη μορφή πασσάλου. Ο φλοιός της Γης έχει βάθος από τριάντα μέχρι εξήντα χιλιόμετρα, όπως γνωρίζουμε χάρη στους σεισμογράφους. Γνωρίζουμε επίσης, χάρη σε ειδικά μηχανήματα, ότι κάθε βουνό έχει μία υπόγεια ρίζα που δένει στενά το φλοιό της Γης με τα κατώτερα στρώματα και αποτρέπει τη γη από το να σείεται συνεχώς. Συνεπώς, το βουνό είναι σαν ένα καρφί που κρατά μαζί διάφορα κομμάτια ξύλου».22


Ο Αλλά  λέει:   Και [Αυτός] τοποθέτησε στη γη βουνά που την σταθεροποιούν, για να μην τρέμει αυτή κάτω από τα πόδια σας, και ποτάμια και δρόμους, μήπως και καθοδηγηθείτε (16:15)

Η σύγχρονη επιστήμη διαπίστωσε ότι τα βουνά είναι διανεμημένα ομοιόμορφα και με ακρίβεια πάνω στη Γη, γεγονός που την σταθεροποιεί, κυρίως χάρη σε εκείνα τα βουνά που οι γεωλόγοι αποκαλούν «Ασύμμετρες Οροσειρές», οι οποίες βρίσκονται σε κάθε ήπειρο. Πώς θα μπορούσε ένας αγράμματος άνθρωπος, από ένα έθνος κυρίως απαίδευτο, να γνώριζε αυτά τα πράγματα!