Το Ισλάμ είναι η Θρησκεία της Ειρήνης


Το Ισλάμ είναι η Θρησκεία της Ειρήνης

Ισλάμ σημαίνει υποταγή στον Αλλά(χ), αφοσίωση και υπακοή σε Αυτόν, ελευθερία από τη λατρεία για οτιδήποτε άλλο που δεν είναι ο Αλλά(χ). Τα καλά πράγματα είναι μόνο αυτά που το Ισλάμ διατάζει να κάνουμε και τα κακά πράγματα είναι εκείνα που το Ισλάμ απαγορεύει. Η εφαρμογή του Ισλάμ εγγυάται στον κάθε άνθρωπο τη δυνατότητα να ζήσει με ασφάλεια και με ειρήνη, υπό το φως του ισλαμικού συστήματος που εξασφαλίζει δικαιώματα για όλους.

Ο Αλλά(χ) είπε: Πες τους (Ω, Μωχάμμαντ!): Ελάτε να σας απαγγείλω αυτά που ο Κύριός σας απαγόρευσε για σας [πραγματικά]: να μην συνδέετε τίποτα με Αυτόν, να συμπεριφερθείτε με τον καλύτερο τρόπο στους γονείς σας γεμάτο καλοσύνη, να μη σκοτώνετε τα παιδιά σας από το φόβο της φτώχειας – Εμείς σας προμηθεύουμε ό,τι χρειάζεται για σας και γι’ αυτά – να μην πλησιάζετε τις Αλ-Φαουάχις (δηλ. αισχρές πράξεις), είτε φανερές είτε κρυφές, Να μη σκοτώνετε την ψυχή που ο Αλλά(χ) απαγόρεψε (οποιαδήποτε ψυχή εκτός του άπιστου που πολεμάει τους Μουσουλμάνους), εκτός για δίκαιους λόγους (αν το δίκαιο το απαιτεί - όπως την ψυχή ενός δολοφόνου). Μ’ αυτά σας υποχρεώνει ο Αλλά(χ), κι ίσως να το αντιληφθείτε. * Να μην πλησιάζετε την περιουσία των ορφανών, εκτός αν το κάνετε με καλό τρόπο (και για καλό σκοπό για να την βελτιώσετε) μέχρι την ενηλικίωσή του. Να μετράτε και να ζυγίζετε με (πλήρη) δικαιοσύνη. Κανέναν δεν επιβαρύνουμε με πάνω απ’ ό,τι μπορεί. Κι όταν μιλάτε, να μιλάτε δίκαια, ακόμα κι αν αφορά κάποιον, που είναι συγγενής σας. Και να εκπληρώσετε τη συμφωνία του Αλλά(χ). Μ’ αυτά σας υποχρεώνει ο Αλλά(χ) ώστε να (το) λάβετε σοβαρά υπόψη. (6:151-152)


Ο Αλλά(χ) είπε επίσης: Ο Αλλά(χ) διατάζει το Αλ-‘Αντλ (δηλ.τη δικαιοσύνη και το Μονοθεϊσμό), και το Αλ-Ιχσάν (δηλ. την εκτέλεση των καθηκόντων προς Τον Αλλά(χ) με τον καλύτερο τρόπο) και το Ιτά’ι δη Ελ- Κόρμπα (το να δίνεις στους συγγενείς σου τα δικαιώματά τους, με το να τους συμπεριφέρεστε κάλλιστα και με το να διατηρείς στενούς δεσμούς μαζί τους) και απαγορεύει το Αλ-Φαχσά’ (κάθε αισχρή πράξη) και το Αλ-Μούνκαρ (οτιδήποτε απαγορεύεται κατά τον Ισλαμικό Νόμο) και το Αλ-Μπάγη (κάθε είδους καταπίεση και άδικου). Σας νουθετεί ώστε να το λάβετε σοβαρά υπόψη. (16: 90)


Συνεπώς, η Θρησκεία του Ισλάμ είναι μια συνολική θρησκεία της ειρήνης, με όλη τη σημασία της λέξης. Αυτά εφαρμόζονται στο εσωτερικό επίπεδο της ισλαμικής κοινωνίας όπως είπε ο Αλλά(χ):  AΚαι εκείνοι που προσβάλλουν (λεκτικά ή με πράξεις) τους πιστούς και τις πιστές άδικα, έχουν φορτωθεί (πάνω τους) τη χειρότερη συκοφαντία και μια ολοφάνερη αμαρτία (33: 58)

Ο Προφήτης του Αλλά(χ), είπε: «Ο Μουσουλμάνος είναι ένας άνθρωπος από τη γλώσσα και το χέρι του οποίου κανένας άνθρωπος δεν παθαίνει κακό, και ο μετανάστης είναι ένας άνθρωπος που εγκατέλειψε αυτά που ο Αλλά(χ) απαγόρευσε». Ο Μωχάμμαντ (Το Έλεος Του Αλλά(χ) και ειρήνη σ’ αυτόν) είπε επίσης: «Ο πιστός είναι ένας άνθρωπος που χαίρει της εμπιστοσύνης του κόσμου!» Το Ισλάμ εξασφαλίζει επίσης την ειρήνη σε παγκόσμιο επίπεδο και θεσπίστηκε για να διατηρεί με τους άλλους φιλικές σχέσεις

 

που βασίζονται στην ασφάλεια και τη σταθερότητα. Επίσης, αυτό γίνεται όταν μια ισλαμική κοινωνία δεν ξεπερνά τα όρια εναντίον μιας άλλης κοινωνίας, ιδίως εναντίον εκείνων των κοινωνιών που δεν δείχνουν εχθροπραξίες απέναντι στους Μουσουλμάνους. Αυτά είναι σύμφωνα με τα θεία λόγια:
Ω! Σεις που πιστεύετε! Εισέλθετε στο Ισλάμ πλήρως και τέλεια (Τηρώντας όλους τους νόμους και τους κανόνες του Ισλάμ.). Και μην ακολουθείτε τα βήματα του Σατανά. Αυτός είναι για εσάς ένας προφανής εχθρός. (2: 208)

Το Ισλάμ πρεσβεύει τη δικαιοσύνη και αποκηρύττει την αδικία, ακόμη και για εκείνους που είναι εχθρικοί απέναντί του. Ο Αλλά(χ) είπε:
Ω! Σεις που πιστεύετε! Να επιμείνετε στ’ όνομα του Αλλά(χ) ως μάρτυρες της δικαιοσύνης και να μην σας οδηγεί το μίσος για κάποιους να εγκαταλείψετε τη δικαιοσύνη. Να είστε δίκαιοι. Αυτό είναι το πλησιέστερο στην ευσέβεια. Και να φοβάστε τον Αλλά(χ), γιατί ο Αλλά(χ) γνωρίζει πολύ καλά όσα κάνετε. (5: 8)

  • Ασ-Σαλάμ, ο Ειρηνικός, είναι ένα από τα ένδοξα ονόματα του Αλλά(χ). Ο Αλλά(χ) είπε: Αυτός είναι ο Αλλά(χ), και –εκτός από τον Οποίο δεν υπάρχει άλλος θεός. Ο Αλ-Μάλεκ (Βασιλειάς), ο Αλ-Κουντούς (Ο Ιερότατος και Ύψιστος), ο Ασ-Σαλάμ (Αυτός που δεν έχει καμία ατέλεια - Η Ειρήνη), Αλ-Μού’μιν (Αυτός που επιβεβαιώνει τους Προφήτες Του με θαύματα και σημάδια - και παρέχει ασφάλεια), Αλ-Μουχάΐμεν (Αυτός που παρακολουθεί τα δημιουργήματά του), Αλ-‘Αζείζ (ο Ανίκητος, ο Παντοδύναμος), Αλ-Τζαμπάρ (Αυτός που η Βούλησή Του πάντα υπερισχύει, και που όλα τα πλάσματα είναι υποταγμένα σ’ Αυτόν.), ο Αλ-Μουτακάμπιρ (Ο Επιβλητικός στη ΜεγαλοπρέπειαΤου), ο Αλλά(χ) είναι ανώτερος απ’ όσα συνεταιρίζουν μ’ Αυτόν (59: 23)

  • Ασ-Σαλάμ είναι ένα από τα ονόματα του Κήπου του Αλλά(χ), της Τζάννα. Ο Αλλά(χ), ο Ύψιστος, είπε: Θα έχουν Νταρ Εσ-Σαλάμ (τον παράδεισο) από Τον Κύριό τους. Και θα είναι ο Ουαλή (Προστάτης και Αρωγός) τους γι’ αυτά που είχαν κάνει (στην προηγούμενη ζωή) (6: 127)

  • Ασ- Σαλάμ είναι ο χαιρετισμός που χρησιμοποιούν οι κάτοικοι του παραδείσου. Ο Αλλά(χ) είπε:  Ο χαιρετισμός τους κατά την Ημέρα που θα Τον συναντήσουν θα είναι Σαλάμ “Ειρήνη”, και τούς ετοίμασε μια γενναιόδωρη αμοιβή (δηλ. τον παράδεισο) (33: 44)Ασ-Σαλάμ είναι επίσης ο χαιρετισμός που χρησιμοποιούν οι Μουσουλμάνοι μεταξύ τους: «Ασ-Σαλάμου ‘Αλάικουμ!». Είναι ένας χαιρετισμός που προσδίδει ηρεμία, γαλήνη και άνεση σε αυτούς που δίνουν το χαιρετισμό και σε εκείνους που τον δέχονται. Αυτό οφείλεται στην έκφραση ασφάλειας και προστασίας που εμπεριέχεται σε αυτό το χαιρετισμό. Ο Προφήτης (Το Έλεος του Αλλά(χ) και ειρήνη σ’ αυτόν) κατέστησε αυτό τον χαιρετισμό ως μία από τις καλύτερες πράξεις για τους πιστούς. Είπε: «Μα Τον Αλλάχ, δε θα μπείτε στον Παράδεισο (Τζάννα) μέχρι να πιστέψετε, και δε θα πιστέψετε μέχρι να αγαπήσετε ο ένας τον άλλο. Να σας οδηγήσω εγώ σε κάτι , που αν το κάνετε θα αγαπήσετε ο ένας τον άλλο; Λοιπόν, διαδώστε το Σαλάμ! Χαιρετηθείτε μεταξύ σας!» (Μόσλεμ).

Ο Προφήτης, (Το Έλεος του Αλλά(χ) και ειρήνη σ’ αυτόν) θέσπισε αυτό το χαιρετισμό ως μία από τις καλύτερες πράξεις, επειδή μαλακώνει τις καρδιές των ανθρώπων και τους φέρνει πιο κοντά μεταξύ τους όταν τον δίνουν και όταν τον ακούν. Επίσης, καταργεί τις διαφορές και τις έριδες. Όταν ο Προφήτης (Το Έλεος του Αλλά(χ) και ειρήνη σ’ αυτόν) ρωτήθηκε : «Πιο κομμάτι του Ισλάμ είναι το καλύτερο;», απάντησε: «Να ταΐζεις τους ανθρώπους και να διαδίδεις το Σαλάμ! Χαιρέτησε αυτούς που ξέρεις και αυτούς που δεν ξέρεις».

Η Πίστη του Ισλάμ λοιπόν έφερε κανόνες και νόμους που ρυθμίζουν τις ανθρώπινες σχέσεις, τον πόλεμο, το γάμο, την οικονομία, την πολιτική, τη λατρεία και άλλα. Ο σκοπός είναι η δημιουργία μιας ιδανικής, ενάρετης κοινωνίας που θα εφαρμόζει και θα ρυθμίζει τη σχέση των Μουσουλμάνων με τον Κύριο τους, την κοινωνία και τον περιβάλλοντα κόσμο, είτε πρόκειται για ανθρώπινες κοινωνίες είτε για το φυσικό περιβάλλον. Ολόκληρη η ανθρωπότητα είναι ανίκανη να δημιουργήσει κάτι παρόμοιο με το Ισλάμ. Μια Πίστη τέτοιας Τελειότητας, που συμπεριλαμβάνει τα πάντα, πρέπει να την ασπάζεται κανείς, να καλούνται οι άνθρωποι σε αυτή και να φροντίζουν για τη διάδοσή της και όχι να την αντιμετωπίζουν με έχθρα.