Αγωγή, τρόποι και ηθική στο Ισλάμ

Αγωγή, τρόποι και ηθική στο Ισλάμ

Το Ισλάμ απαγορεύει όλα όσα είναι κακά και μοχθηρά, είτε στα λόγια είτε στις πράξεις. 

Ο Αλλά(χ) λέει:  Πες (Ω Μωχάμμαντ): Κι όμως ο Κύριός μου απαγόρευσε πράγματι τις Αλ-Φαουάχις (δηλ.αισχρές πράξεις π.χ. μοιχεία και μεγάλες αμαρτίες) – είτε φανερές είτε κρυφές – τις αμαρτίες και τις άδικες καταπιέσεις, το να συνεταιρίζετε άλλους (στην λατρεία) με τον Αλλά(χ), κάτι για το οποίο Αυτός δεν έχει δώσει καμία εξουσία και να λέτε για τον Αλλά(χ) ό,τι εσείς δεν γνωρίζετε. (Κοράνι 7:33).


Σκοπεύει στην ενδυνάμωση και την προώθηση της ηθικής και της καλής αγωγής. Ο Προφήτης του Ισλάμ είπε: «Έχω σταλεί για να τελειοποιήσω τα πιο ενάρετα ήθη.» (Αλ-Χάκιμ). Ο Μεγάλος και Παντοδύναμος Αλλά(χ) 


είπε στο Ιερό Κοράνιο :
Πες τους: Ελάτε να σας απαγγείλω αυτά που ο Κύριός σας απαγόρευσε για σας [πραγματικά]: να μην συνδέετε τίποτα με Αυτόν, να συμπεριφερθείτε με τον καλύτερο τρόπο στους γονείς σας γεμάτο καλοσύνη, να μη σκοτώνετε τα παιδιά σας από το φόβο της φτώχειας – Εμείς σας προμηθεύουμε ό,τι χρειάζεται για σας και γι’ αυτά – να μην πλησιάζετε τις Αλ-Φαουάχις (δηλ.αισχρές πράξεις), είτε φανερές είτε κρυφές, Να μη σκοτώνετε την ψυχή που ο Αλλά(χ) απαγόρεψε (οποιαδήποτε ψυχή εκτός του άπιστου που πολεμάει τους Μουσουλμάνους), εκτός για δίκαιους λόγους (αν το δίκαιο το απαιτεί - όπως την ψυχή ενός δολοφόνου). Μ’ αυτά σας υποχρεώνει ο Αλλά(χ), κι ίσως να το αντιληφθείτε. (Κοράνι 6:151).


Ο Απεσταλμένος του Αλλά(χ) είπε: «Κανένας από σας δεν πιστεύει αληθινά μέχρι να αγαπήσει για τον αδελφό του ό,τι αγαπά για τον εαυτό του.» (Αλ-Μπουχάρι)