Etikett, viselkedés és erkölcs az iszlámban

Etikett, viselkedés és erkölcs az iszlámban

Az iszlám megtilt minden rossz és szabados tettet, akár beszédben, akár tettben. 


Allah azt mondja: Mondd: Az én Uram csupán az erkölcstelenségeket tiltotta meg, akár nyilvánosak azok, akár rejtettek, és a bűnt, és a jogtalan túlkapást, és azt, hogy Allah mellé társat állítsatok, amire nem bocsátott le engedélyt, és azt, hogy olyat mondjatok Allahról, amiről nincs tudasotok.’ [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 7:33]Megparancsolja és támogatja a jó erkölcsöt és viselkedést. Allah Profetaja, Mohamed   azt mondta: „Azért küldettem, hogy tökéletesítsem a jóravaló és tiszteletreméltó viselkedést.” (Hakim) A Magasságos és Mindenható Allah azt mondja a Dicsőséges Koránban:Mondd:
Gyertek! Recitálni fogom azt, amit Uratok megtiltott nektek. [Allah azt parancsolja nektek] hogy ne állítsatok mellé társként senkit; [legyetek] jóságosak a szülőkkel; ne öljétek meg gyermekeiteket szegénységtől [tartva] – Mi gondoskodunk rólatok és róluk is; ne kövessetek el förtelmességeket, akár nyilvánosan, akár titokban; ne öljétek meg azt az embert, akinek [életét] Allah tilalmassá tette, csakis jogosan [emberölés vagy a Földön való pusztítás büntetéseként]! Ezt hagyja meg nektek, hátha felfogjátok ésszel!’ [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 6:151]Allah Küldötte  azt mondta: „Senki sem hisz, amíg nem szereti azt a testvérének, amit önmagának szeret.” (Bukhári)