Az iszlám a béke vallása


Az iszlám a béke vallása

Az iszlám jelentése az Allahnak való alávetés, a Neki való engedelmesség és szabadnak lenni minden más imádatától Rajta kívül. Nincs más jó, kivéve amit az iszlám elrendelt, hogy meg legyen téve, és nincs más rossz, kivéve amit az iszlám tiltott. Az iszlám betartása garantálja mindenkinek, hogy biztonságban és békében éljen ebben a rendszerben, amely mindenki jogait megvédi. Allah azt mondja:

  Gyertek! Recitálni fogom azt, amit Uratok megtiltott nektek. [Allah azt parancsolja nektek] hogy ne állítsatok mellé társként senkit; [legyetek] jóságosak a szülőkkel; ne öljétek meg gyermekeiteket szegénységtől [tartva] – Mi gondoskodunk rólatok és róluk is; ne kövessetek el förtelmességeket, akár nyilvánosan, akár titokban; ne öljétek meg azt az embert, akinek [életét] Allah tilalmassá tette, csakis jogosan [emberölés vagy a Földön való pusztítás büntetéseként]! Ezt hagyja meg nektek, hátha felfogjátok ésszel! Ne közelítsetek az árva vagyonához, csak a legméltóbb módon, amíg el nem éri nagykorúságát; teljesítsétek igazságosan a kimérést és a mérleggel való mérést - egyetlen embert sem terhelünk meg, csupán annyival, amennyit az elbír; ha beszéltek, akkor legyetek igazságosak, még ha közeli rokonról van is szó; teljesítsétek az Allah előtt tett egyezséget! Ezt hagyja meg nektek, hátha okultok [az intésből]. (6:151-152)


Allah azt is mondja:

Bizony, Allah az igazságosságra, a helyes cselekvésre és a rokonoknak való adakozásra utasít, és tiltja az erkölcstelenséget, az elvetendőt, és a jogtalan erőszakot. Ő int titeket, hátha okultok [az intésből] (16: 90)


Tehát az iszlám hit a béke vallása minden értelemben. Ez a muszlim társadalomra is vonatkozik, ahogyan Allah mondja: És akik zaklatják a hívő férfiakat és nőket anélkül, hogy azok rászolgáltak volna, azok gyalázatot és nyilvánvaló vétket vettek magukra (33: 58)

Az, akire Allah dicsérete és üdvözítése szálljon azt mondta: „A muszlim olyan, akinek a nyelvétől és a kezétől mások biztonságban vannak. Az igaz kivándorló pedig olyan ember, aki elkerüli azt, amit Allah megtiltott.” (Megegyeztek róla) Azt mondta: ”A hívő olyan ember, akiben az emberek megbíznak.” Az iszlám nemzetközi szinten is békét biztosít, amely barátságos kapcsolatokon keresztül, amelyek biztonságra, stabilitásra és az iszlám alapjaira alapulnak. Mi több, a muszlim társadalom nem követ el kihágást egy másik társadalom ellen, különösen, ha ők őszinték a hitben, és nem ellenségeskedik az ahhoz ragaszkodókkal.

Allah szavai szerint:

Ó ti, akik hisztek! Lépjetek be az iszlámba, [felvállalva azt] teljes egészében, és ne kövessétek a sátán lépteit! Bizony ő nyilvánvaló ellenségetek (2: 208)

Az iszlám hit megparancsolja az igazságot és a nem-elnyomást azokkal szemben is, akik ellenségesek a muszlimokkal. Allah azt mondja:

 Ó, ti akik hisztek! Legyetek szilárdan kiállók Allahért, tanúkként az igazság mellett, és ne indítson titeket egy nép iránti gyűlöletetek arra, hogy igazságtalanok legyetek! Legyetek hát igazságosak, ez közelebb áll az istenfélelemhez. És féljétek Allahot! És Allah jól ismeri mindazt, amit cselekszetek. (5: 8)

Asz-Szalám, „A Béke” egy Allah nevei közül, és Ő azt mondja:
  •  Ő Allah, akin kívül nincs más isten, a Király, a Szentséges, a Béke, a Biztonságot Adó, az Uralkodó, a Mindenható, a Kényszerítő, a Büszke. Magasztaltassék Allah [fölötte áll] annak, ami társat állítanak mellé!. (59: 23)

  • Asz-Szalám a Paradicsom egyik neve. A Magasságos Allah azt mondja: Nekik a Békesség háza (a Paradicsom) jár az ő Uruknál, és Ő a Pártfogójuk [jutalmul] azért, amit tettek.. (6: 127)

  • Asz-szalam a Paradicsom embereinek a köszöntése. Allah azt mondja: Azon a napon, amikor találkoznak Vele: «Békesség» lesz az ő köszöntésük. És bőkezű fizetséget készített nekik. (33: 44)Asz-szalám a muszlimok egymás közötti köszöntése is: asz-szalámu aleikum. Ez az üdvözlés nyugalmat és könnyebbséget ad az üdvözölt személynek. Ez az üdvözlésben lévő biztonság miatt van. A Próféta (S) rendelte el, mint a hit tökéletesítésének eszközét. Azt mondta: „Nem mentek be a Paradicsomba, amíg nem hisztek, és nem hisztek, amíg nem szeretitek egymást. Ne vezesselek titeket olyan dologra, amit ha megtesztek, szeretni fogjátok egymást? Terjesszétek az üdvözlést egymás között!” (Muszlim)

Az, akire szálljon Allah dicsérete és üdvözítése úgy határozta meg ezt, mint a legjobb cselekedetet. Ez azért van, mert az üdvözlés, akár mondja, akár hallja az ember, közelebb hozza egymáshoz a szíveket, és megszünteti a különbözőségeket és a gyűlöletet. Amikor a Prófétát (S) megkérdezték: „Az iszlám mely része a legjobb?”, így felelt: „Etetni az embereket és üdvözölni azokat, akiket ismersz, és azokat, akiket nem.” (Bukhári és Muszlim)

Tehát az iszlám hit irányítja a háborús idők, a házasság, a gazdaság, a politika, az istenszolgálat stb. ügyeit. Mindez egy ideális, erényes társadalom érdekében, amely megvalósítja és megszabályozza a muszlim kapcsolatát Urával, a társadalommal és a környező világgal, legyen szó az emberi környezetről, vagy akár a természeti környezetről. Az egész emberiség együttvéve is képtelen olyat alkotni, mint az iszlám. Egy mindent magába foglaló, tökéletes hit megérdemli, hogy higgyenek benne, hívjanak rá és tiszteletben tartsák.