Az iszlám nézőpontja a szexuális kapcsolatokról

Az iszlám nézőpontja a szexuális kapcsolatokról  

Az iszlám a szexuális kapcsolatot lényeges emberi szükségletnek tekinti, amelyet nem elfojtani kell, hanem megfelelő módon kielégíteni. Nem valami alantas dologról van szó, amelytől az embernek távol kellene tartania magát. Az iszlám bizonyos törvényeket hozott, amelyek által ellenőrizhető és amelyeken keresztül az ember kielégítheti ezt a vágyát. Nem állati vagy szabados és kontrollálatlan módon kell ezt kielégíteni, hanem a házasságon keresztül


A házasság végső célja a pszichológiai és érzelmi stabilitás mindkét házastárs részére. Allah azt mondja: 
Megengedetté tétetett nektek a böjt éjszakáján a házasélet asszonyaitokkal, ők olyanok számotokra, mint a ruházat, s ti is olyanok vagytok az ő számukra. Allah tudta, hogy ti korábban becsaptátok magatokat, [azonban] kiengesztelődött irántatok, és megbocsátott nektek. Mostantól érintkezhettek velük, és kérjétek, amit Allah elrendelt nektek [a gyermekáldásból]. És egyetek és igyatok egészen addig, míg megkülönböztethetővé nem válik számotokra a fehér szál (a hajnal fénye) a fekete száltól (az éjszaka sötétségétől) hajnalhasadáskor, majd tartsátok be a böjtöt az éj beálltáig (napnyugtáig). És ne érintkezzetek velük (asszonyaitokkal), ha elvonultok a mecsetekben. Ezek Allah [által megszabott] határok, ne közelítsétek meg azokat. Allah ekképpen teszi világossá az Ő jeleit az emberek számára, hátha istenfélők lesznek. (2:187)

Az iszlám megvédi az egyént és a társadalmat azáltal, hogy megtilt mindent, amely (illegális) szexuális vágyat keltene, nehogy házasságtörést, szodómiát vagy erőszakot kövessen el. Ez természetesen törvényen kívüli gyerekek születését eredményezi, akiknek nincsenek olyan szüleik, akik erkölcsösen tudnák őket nevelni. Ezután olyan társadalom alakul ki, amelynek tagjai közt gyűlölet és ellenségeskedés van. Betegségek is terjednek a társadalomban. Allah azt mondja:


 

És tartsátok távol magatokat a paráználkodástól! Szégyenletes dolog az! Milyen rossz út!» [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 17:32]