A Korán az Univerzum tágulásáról


A Korán az Univerzum tágulásáról

Allah azt mondja:
Az eget erővel építettük meg és tágassá tettük (51:47)


Allah azt mondja:
Azon a napon úgy hajtjuk össze az eget, ahogyan az írnok göngyölíti össze az iratok tekercseit? Ahogy véghezvittük az első teremtést, megismételjük azt. Ígéret ez, amely minket terhel. Így cselekszünk (21:104)


Allah azt mondja:
“Azon a napon, amikor a Föld másik Földdé változik és az egek is és ők az Egyedüli, és a Győzedelmes Allah elé járulnak (14:48)


Ezek az áják megerősítik, hogy az univerzum, amelyben élünk, folyamatosan tágul az űrben. Ha visszamegyünk az időben, azt találjuk, hogy az egész univerzum egy korai atomból vagy kozmikus tojásból keletkezett. Majd felrobbant Allah parancsára és füstfelhővé vált, amelyből a föld és az egek megformálódtak. Az univerzum folyamatosan tágul az űrben és végül meg fog állni tágulásában Allah parancsára. Ezután az univerzum önmagára fog zuhanni és még egyszer egyetlen eredeti atomba fog beolvadni. A robbanás és kialakulás még egyszer megtörténik, és egy ég, amely nem olyan, mint a mi egünk, és egy föld, amely nem olyan, mint a mi földünk, fog kialakulni. Ebben a szakaszban a földi élet véget ér és a Túlvilági élet elkezdődik. Mindezeket a szakaszokat említi a Korán. Az ember azt találja, hogy ez a téma, amelyet a modern tudomány fedezett fel, a Korán említi 1400 évvel ezelőtt! Már csak ez igazolja a tényt, hogy a Korán csakis Allah szava lehet és hogy Mohamed (S) Isteni kinyilatkoztatást kapott és azt tanította az embereknek egy olyan időben, amikor senki nem tudta ezeket. Csak évszázadokkal később ismerték meg az emberek ezeket a tényeket.

A csillagászok felfedezték, hogy az univerzum folyamatos mozgásbanvan, és hogy tágul. Ezt a galaxisok és távoli égitestek tanulmányozásával fedeztékfel. Az amerikai csillagász, Vesto M. Slipher, aki a galaxisok spektrumait tanulmányozta, észrevette, hogy néhány közeli rendszer spektrumvonalai hosszabb hullámhosszra váltottak. Ez a hullámhosszváltozás megmutatta, hogy a legtöbb galaxis távolodik a Tejúttól másodpercenként néhányszáz kilométerrel!xv


Az amerikai csillagász, Edwin Hubble megerősítette, hogy az univerzum tágul és hogy minél távolibb egy galaxis, annál magasabb a recessziós sebessége; és hogy a recessziós sebesség arányos a távolságávalxvi. Ezzel látjuk, hogy a csillagászok megerősítették, hogy az univerzum folyamatosan tágul. Ez a tágulás addig folytatódik, amíg a gravitáció elveszíti húzóerejét és a bolygók szétterjednek az univerzumban, amely a világ végét eredményezi

 


Allah azt mondja:

  Amikor az ég széthasad, és a bolygók lehullnak. (82:1-2)