Особливості Ісламу і його чесноти

Особливості Ісламу і його чесноти  

Будучи останньою божественною релігією, Іслам, природно, володіє певними відмінними рисами і чеснотами:


  • Іслам–остання релігія Бога, послана людству  

  • Він визнає всіх Посланців Аллаха, в той час, коли іудеївідкидають Ісуса, а християни–Мухаммада (мир йому й благословення Аллаха!). Мусульмани ж визнають Мойсея, Ісуса і всіх інших пророків Аллаха, мир їм усім

  • В Ісламі людина підтримує постійний зв’язок зі своїм Господом,незалежно від обставин і місця  


Іслам–це релігія, яка не була і не буде спотворена або змінена. Гаррі Г. Дорман писав: «Він (Коран) є дослівним одкровенням Бога, продиктованим Мухаммаду (мир йому й благословення Аллаха!) Гавриїлом, і він досконалий у кожній своїй літері. Це вічне, неминуще чудо, яке свідчить саме за себе і за пророцтво Мухаммада (мир йому й благословення Аллаха!), посланця Всевишнього. Божественність Корану проявляється як в стилі, настільки досконалому і піднесеному, що ні люди, ні джини не змогли дати світу хоча б одну главу, подібну найменшій сурі, так і в постулатах, що містяться в ньому, пророцтвах і, на диво, точній інформації, яку Мухаммад, що не вмів ні читати, ні писати, не зміг би зібрати самостійно»

  • Islam is the religion which covers both the material and spiritual aspects of life. It does not neglect even the slightest of things in a Muslim’s life. It was said to Salman, one of the Companions of the Prophet: “Your Prophet has taught you everything, even how to relieve yourselves?" Salman replied, "Of course, he forbade us to face the direction of the Qiblah while defecating or urinating, or to clean oneself with his right hand, or to use less than three stones, or to use bone or dung (to clean oneself).” (Muslim)


Іслам–релігія, яка охоплює, як матеріальну, так і духовну сторону людського буття. Вона регулює практично все, навіть найменші дрібниці. Абдур-Рахман ібн Зейд розповів, що якось, хтось запитав Сальмана: «Ваш Пророк навчив вас усього, навіть того, як справляти потребу?» Сальман відповів: «Звичайно. Він заборонив нам повертатися обличчям до Кибли під час справляння потреби, або підмиватись правою рукою, або використовувати менше трьох каменів, або використовувати кістки або послід, що висох (щоб очиститися після справлення)» (Муслім).)


  • Томас В. Арнольд сказав: «Відчуття справедливості–один з найпрекрасніших ідеалів Ісламу. У цій релігії я дійсно виявив ті ж діючі життєві принципи, про які йдеться у Корані. І ці принципи–не містичний, а практичний кодекс поведінки на кожен день, придатний для всього світу ...»


Іслам в повній мірі задовольняє фізичні і духовні потреби людини. Він відкидає ігнорування якого-небудь одного з цих двох аспектів.

  • Іслам не суперечить розуму та людському єству.  

  • Іслам–релігія для всіх людей, незалежно від їхньої освіти, місцеперебування і епохи, в яку вони живуть. Це відрізняє його від попередніх релігій, які призначалися для певного народу і посилались в певний час. Наприклад, іудеєм може бути тільки той, хто народився євреєм. А Ісус, якого обожнюють християни, був посланий племенам Ізраїлевим, про це навіть йдеться в їхньому Писанні: «Я був посланий загиблим овечкам дому Ізраїлевого ...»О закутаний! Вставай та застерігай! Звеличуй Господа свого!

  • Іслам–це універсальна релігія, придатна для кожної людини, в який би час вона не жила, незалежно від її раси або мови

Аллах говорить:
Ми відіслали тебе до всіх людей як доброго вісника й застерігача, але ж більшість людей не знає!! (34:28)

У цьому аяті Всевишній наказує Своєму посланцю відкрито проповідувати Іслам, і Мухаммад (мир йому й благословення Аллаха!) виконав це веління, закликавши свій народ до поклоніння Єдиному Богові. На цьому шляху посланець зазнав безліч негараздів, але завжди залишався непохитним, зберігаючи при цьому надзвичайну доброзичливість. Він направив послання декільком царям того часу, серед яких були імператор Візантії, правителі Персії та Абіссінії і закликав їх до Ісламу. Якби релігія Мухаммада (мир йому й благословення Аллаха!) не була універсальною, всезагальною, хіба став би він закликати до Ісламу людей, що живуть в різних частинах світу? І хіба став би він так сильно ризикувати, якщо б не повеління Всевишнього донести це божественне послання до всього людства? Не забувайте, що кожен з царів, яким він відправив послання, володів у той час великою владою і численним, добре підготовленим військом.