Іслам–релігія миру


Іслам–релігія миру

Як ви вже знаєте, Іслам–це поклоніння Аллаху, засноване на дотриманні принципів Єдинобожжя; безумовна покора Його велінням і відмова від багатобожжя. Немає таких благих справ, до яких би не закликав Іслам, також як немає таких гріхів і злодіянь, від котрих він би не застерігав. Іслам приносить в серце кожної людини, що сповідує його, мир і спокій, гарантує захист прав всіх членів суспільства. Аллах говорить в Корані:

Скажи: «Приходьте, я прочитаю вам про те, що заборонив вам Господь ваш: нікого не вважайте рівним Йому, якнайкраще ставтеся до батьків. Не вбивайте дітей своїх, боячись бідності, адже Ми наділяємо й вас, і їх. Не наближайтеся до огидних вчинків-явних і прихованих. Не вбивайте душі, вбивство якої заборонив Аллах, якщо не маєте права на те. Він заповів вам це-можливо, ви зрозумієте!» І не наближайтеся до майна сироти, хіба для його ж блага, поки не досягне він зрілості. Наповнюйте міру й вагу справедливо! Ми не вимагаємо від людини понад її можливості. І коли ви щось говорите, будьте справедливі, навіть якщо йдеться про вашого родича. Виконуйте завіт Аллаха. Він заповів це вам-можливо, замислитеся ви! Такий Мій прямий шлях, тож ідіть ним, але не йдіть іншими дорогами, які зіб’ють вас із Його шляху! Він заповів це вам-можливо, будете ви богобоязливі! Ми дарували Мусі Писання як довершення [милості] для тих, які роблять добро, як пояснення кожної речі, прямий шлях і милість-можливо, увірують вони в зустріч із Господом їхнім! (6:151-152)

Воістину, Аллах закликає до справедливості, добрих справ і підтримки родичів. Він забороняє мерзотне, відразне й нечестиве. І Він повчає вас - можливо, будете пам’ятати ви! (16: 90)

Таким чином, Іслам–це релігія абсолютної справедливості, як на рівні окремого мусульманського співтовариства, так і на міжнародному рівні. Аллах говорить: А ті, які безпідставно ображають віруючих чоловіків і жінок, несуть на собі тягар наклепу й відвертого гріха! (33: 58)

Пророк Мухаммад (мир йому й благословення Аллаха!) вчив своїх“послідовників: «Мусульманин-це той, чия мова і рука не приносять шкоди іншим мусульманам, а Мухаджир (що переселився заради Аллаха)-це людина, яка відмовилась від того, що заборонив Аллах» (Бухарі і Муслім) і «Віруючий–це той, кому люди довіряють». На міжнародному рівні Іслам закликає до суворого дотримання договірних зобов’язань, заснованих на принципах справедливого співіснування. Ісламська віра пропагує справедливе і гідне ставлення навіть до тих, хто має ворожі наміри. Аллах говорить:

О ви, які увірували! Будьте покірні Аллаху в усьому, і не йдіть слідами шайтана. Воістину, він для вас-справжній ворог (2: 208)

О ви, які увірували! Будьте стійкими у вірі в Аллаха, свідчіть справедливо, і нехай ненависть ваша до інших не веде до несправедливості. Тримайтеся справедливості, бо вона ближча до богобоязливості. Бійтеся Аллаха, воістину, Йому добре відомо все те, що ви чините! (5: 8)

  • «Такі якості Ісламу, як справедливість і миролюбність, зберігаються навіть під час ведення військових дій. Пророк сказав: «Боріться в ім’я Аллаха і заради Нього ... не порушуйте угод, не нівечіть (тіла вбитих) і не вбивайте дітей...» (Муслім) Іслам також забороняє руйнування або осквернення місць, де поклоняются прихильники інших небесних релігій, знищення або заподіяння шкоди тваринам або деревам. Арабське слово «Ас-Салям», яке ми перекладаємо на українську мову як «Мир», є основою або складовою частиною багатьох ісламських понять. Ас-Салям (Пречистий, Далекий від усякої недосконалості)-це одне з прекрасних імен Всевишнього Аллаха, Який говорить у Своїй Книзі:

  • Він-Аллах, окрім Нього немає бога, Цар, Пресвятий, Мирний, Вірний, Охоронець, Великий, Сильний, Звеличений. Пречистий Аллах від тих, кому поклоняються поряд із Ним.. (59: 23)

  • Дар-ус-Салям (Обитель світу)–це одна з назв раю. Аллах говорить: На них чекає Обитель миру коло Господа їхнього, а Він- Захисник їхній за те, що робили вони! (6: 127)

  • Ас-Салям (Мир)–це вітання жителів раю. У Корані сказано:  У День зустрічі з Ним їхнім вітанням буде «Мир!». Він приготував для Них щедру винагороду! (33: 44)Ас-Салям (Мир)–це частина фрази, якою вітають один одного мусульмани, говорячи «Ас-Салям алейкум». Цей вислів наповнює серця того, промовляє й того, до кого він звернений спокоєм, умиротворенням і почуттям безпеки. Це вітання, відповідно до слів пророка, є одним з найкращих діянь, що свідчать про віру людини. Мухаммад (мир йому й благословення Аллаха!) говорив: «Ви не ввійдете в рай, поки не увіруєте, і не увіруєте ви, поки не полюбите одне одного! Чи не розповісти мені вам про дію, здійснюючи яку, ви полюбите одне одного? Поширюйте салям (вітаючи одне одного)!» (Муслім).

Одного разу, коли пророка запитали про найкращі діяння в Ісламі, він відповів: «Годувати людей і говорити «Салям», вітаючи знайомих і незнайомих». (Бухарі і Муслім)

Таким чином, ця всеосяжна релігія була послана, щоб навчити людей законам і правилам, що регулюють всі сторони людського буття: економіку, політику, сімейне життя, поклоніння, тобто все те, що складає основу ідеального суспільства, здатного виховати мусульманина, що строго дотримується ісламських норм у своїх взаємовідносинах з Господом, людьми і рештою світу.