Qur’an là gì?

A decorated Quran cover

Đó là lời nói của Allah mặc khải xuống cho Nabi Muhammad S bằng tiếng Ả rập dùng để đọc xướng trong các buổi lễ cầu nguyện và dùng làm một nền tảng giáo luật chỉ đạo được truyền lại chính xác nguyên vẹn qua sự ghi chép và nhớ thuộc lòng với chương mở đầu là Fatihah (Khai đề) và kết thúc với chương Annas (Nhân loại). Nó là hiến pháp của người Muslim mà từ đó phát sinh các giáo lý điều chỉnh các vấn đề tôn giáo và thế tục của họ. Và Nó khác biệt với những Kinh sách trước Nó bởi những điểm sau đây:

  • Nó là Kinh sách cuối cùng được ban xuống từ Thượng Đế, bởi vậy, Allah - Đấng Tối Cao và Ân Phúc - đã phán bảo rằng chính Ngài sẽ giữ gìn và bảo quản Nó cho đến Ngày tận thế.
    Ngài phán:
    Quả thật, TA đã ban Thông điệp nhắc nhở (Qur’an) xuống và chính TA sẽ giữ gìn và bảo quản Nó. (Chương 15 - Al-Hijr, câu 9).
  • Nó chứa đựng tất cả các hệ thống pháp luật thiết lập một xã hội lý tưởng và đảm bảo các quyền của mỗi con người.
  • Nó được coi là một nguồn tài liệu lịch sử trung thực và đáng tin cậy về các trình tự của các tôn giáo được ban xuống cho các vị Nabi cũng như các vị Thiên sứ và về những gì đã xảy ra cho họ cùng với người dân của họ từ Nabi Adam (tổ tiên của loài người) và kết thúc với Nabi Muhammad
  • Nó được ban xuống làm Lời nhắc nhở và Chỉ đạo cho toàn thể nhân loại để họ có cuộc sống hạnh phúc và thanh bình, đưa họ từ nơi tối tăm của sự ngu muội ra ngoài ánh sáng của chân lý.
  • Nó được dùng để thờ phượng Allah qua việc đọc xướng, ghi chép và học thuộc lòng.

Họ nói gì về Qur’an?

W. Durant nói trong cuốn sách của ông có nhan đề “Câu chuyện về nền văn minh”:

“Kinh Qur’an mang đến cho các linh hồn những giáo điều dễ dàng hơn và ít sự mơ hồ hơn, các linh hồn không bị bó buộc với những giáo thức và nghi lễ hạn hẹp, các linh hồn tự do nhiều hơn những thầy tu và các vị giáo sĩ. Và quả thật, nó mang lại một giá trị to lớn trong việc nâng cao trình độ của tín đồ Muslim về đạo đức và văn hóa, và nó là nền tảng của hệ thống phép tắc xã hội thiết lập sự liên kết giữa cộng đồng, thúc đẩy các tín đồ noi theo các nguyên tắc của sức khỏe, làm cho tâm trí tránh xa những ảo tưởng, sự bất công, tàn ác và thô bạo, làm cho tâm hồn biết yêu thương, độ lượng đạt được một phẩm hạnh tốt đẹp và cao quý, nó tạo ra giữa những người Muslim một chừng mực điều độ và cân bằng tránh xa những mong muốn và dục vọng thấp hèn, nó là điều không được tìm thấy ở bất kỳ nơi sinh sống nào của người da trắng trên thế giới”(Câu chuyện về nền văn minh của W.Durant được trích dẫn từ cuốn sách “Họ nói về Islam” của tiến sĩ Imad Addin Khaleel trang 64.).