Các trụ Jamarat

Các trụ Jamarat

Các trụ Jamarat là các điểm mà Shaytan đã xuất hiện khi Nabi Ibrahim đi đến đó để giết tế Isma’il, đứa con của Người theo lệnh của Allah. Nó xuất hiện vì muốn gây trở ngại cho Người trong việc chấp hành mệnh lệnh của Allah. Nabi Ibrahim đã nắm các viên đá rồi ném vào mặt của Iblis đồng thời Takbir (nói Ollo-hu-akbar có nghĩa là Allah là Đấng vĩ đại nhất) để tìm sự phù hộ và che chở của Allah. Ibnu Abbas nói: Khi mà Ibrahim đi thực hiện Hajj thì Shaytan đã xuất hiện tại trụ Aqabah, Người đã ném nó bảy lần với bảy viên đá rồi nó chui vào trong đất, sau đó nó lại xuất hiện ở trụ thứ hai Người đã ném nó bảy lần với bảy viên đá rồi nó chui vào trong đất, sau đó nó lại tiếp tục xuất hiện ở trụ thứ ba và Người lại ném nó bảy lần với bảy viên đá rồi nó chui vào trong đất.

Và khi mà Allah biết rõ sự trung thực và ngay chính của Nabi Ibraim trong việc chấp hành và tuân thủ mọi mệnh lệnh của Ngài, Ngài cho một con cừu từ Thiên Đàng xuống để cho Người giết tế thế chỗ cho Isma’il con của Người. Cho nên việc giết tế con vật mà người Muslim thực hiện vào mùa Hajj là đường lối của họ mục đích để tỏ lòng tạ ơn Allah và lưu nhớ đến sự kiện ngoan đạo của hai vị bề tôi của Ngài. Allah phán:

Và TA đã chuộc mạng đứa trẻ (Isma’il) bằng một con vật tế vĩ đại. (Chương 37 - Assafat, câu 107).

Có ba trụ Jamarat trong Mina: Jamarat Aqabah, Jamarat Wusta và Jamarat Sughra, khoảng cách giữa trụ Jamarat Sughra và Jamarat Wusta là 150 mét, và khoảng cách giữa Jamarat Aqabah và Jamarat Wusta là 225 mét.

Và những người Muslim trong cuộc hành hương Hajj của họ, có nghi thức ném đá các trụ Jamarat là để theo đường lối người cha của họ Nabi Ibrahim, đồng thời để thể hiện hành động nguyền rủa Shaytan rằng nó là kẻ thù của họ, và mục đích cao cả nhất chính là sự phụng mệnh Allah khi Ngài ra lệnh.