Một số điểm khoa học trong một vài câu kinh của Qur’an

This picture depicts the galaxy containing our solar system
Hình ảnh này mô tả các thiên hà chứa hệ mặt trời của chúng tôi

Allah, Đấng Tối Cáo và Ân phúc phán:

Quả thật, trong việc tạo hóa các tầng trời và trái đất, việc luân chuyển ban đêm và ban ngày, việc các chiếc tàu (chở hàng hóa) vượt trùng dương làm lợi cho nhân loại, việc Allah ban nước mưa từ trên trời xuống qua đó Ngài làm cho mảnh đất chết khô sống lại, việc Ngài rải tung đủ loại sinh vật khắp mặt đất và việc chuyển hướng các luồng gió và luồng mây mà Ngài chế ngự giữa trời và đất, tất cả là những dấu hiệu cho những người biết suy ngẫm và thông suốt. (Chương 2 - Albaqarah, câu 164).

Kinh Qur’an được ban xuống cho Muhammad e, một người đàn ông mù chữ không biết đọc cũng không biết viết thuộc một cộng đồng mà hầu như đều là những người mù chữ. Vì vậy, làm sao Người có thể tự cho ra một Kinh sách với những ngôn từ hùng hồn và làm choáng váng cả nhân loại.

Allah đã phán bảo Người thách thức nhân loại thử làm ra một kinh sách giống như vậy, Ngài phán:

Ayah
Hãy bảo họ: “Dù loài người và loài Jinn có họp nhau lại để làm một kinh sách giống như Qur’an này thì chắc chắn chúng sẽ không làm được một quyển giống như nó, mặc dầu chúng có cố gắng hỗ trợ lẫn nhau như thế nào đi chăng nữa” (Chương 17 - Al-Isra, câu 88).

Và quả thật, Nabi Muhammad và các bạn đạo của Người là những người sống trong sự khốn đốn và lạc hậu nhưng Người đã đọc cho họ nghe kinh Qur’an nói về một số hiện tượng, sự kiện khoa học, vào thời cách đây khoảng hơn 14 thế kỷ trong khi giới khoa học chỉ mới khám phá được chúng trong thế kỷ gần đây qua các dụng cụ và các trang thiết bị hiện đại tân tiến.

Trong bài viết này, chúng tôi xin đề cập đến các câu Kinh trong Qur’an cũng như đề cập đến những khám phá khoa học. Bản chất khoa học luôn phát triển và có sự thay đổi, khác với Kinh Qur’an rằng nó vẫn không đổi. Do đó, ta thấy điều gì mà khoa học khẳng định trong thời đại rằng nó là sự thật cũng có thể đến một thời đại khác sau đó thì nó lại là điều trái ngược, cứ như thế.