Kinh Qur’an và sự bắt đầu của vũ trụ

Allah, Đấng Tối Cao phán:

Allah là Đấng khởi sự việc tạo hóa rồi phục hồi nó, rồi các ngươi sẽ được đưa về gặp lại Ngài (Chương 30 - Arrum, câu 11).

Trong câu Kinh Qur’an trên cho biết rằng Allah là Đấng duy nhất đã tạo ra tất cả mọi vạn vật trong vũ trũ càn khôn này từ hư vô, và điều này không thể được nhận biết và ý thức ngoài những gì được nói trong Qur’an, kinh sách được mặc khải xuống từ nơi Allah, Thượng Đế Tối Cao.

Mô tả về việc khởi sự tạo hóa vũ trụ, Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán:

Star Fromed from Interstellar Matter
Đây là một hình ảnh thực tế của một ngôi sao đã hình thành từ giữa các vì sao.
Allah là Đấng sáng tạo các tầng trời và trái đất; và một khi Ngài quyết định một việc gì, Ngài chỉ phán bảo: “Hãy thành!” thì tức khắc nó sẽ thành theo ý chỉ của Ngài. (Chương 2 - Albaqarah, câu 117).

Thượng Đế của chúng ta, Đấng Tối Cao và Ân Phúc đã thông tin trong câu kinh này rằng toàn bộ vũ trụ càn khôn này đều được Ngài tạo ra từ cái “không”, và những gì trước sự tồn tại của vũ trụ này đều là kiến thức ở cõi vô hình chỉ có Allah mới biết rõ, trí tuệ của nhân loại không có khả năng ý thức được nguồn gốc của vật chất và sự hình thành ban đầu của vũ trụ bởi đó là kiến thức mà Allah chỉ dành riêng cho Ngài và Ngài đã che đậy khiến trí tuệ của con người không thể ý thức được nguồn gốc của vật chất và sự hình thành ban đầu của nó. Còn tất cả những gì mà trí tuệ con người có khả năng diễn giải về các hiện tượng của vũ trụ đều chỉ là những giả thuyết và suy đoán. Allah, Thượng Đế Tối Cao phán:

TA (Allah) đâu có bắt chúng đến chứng kiến việc tạo hóa các tầng trời và trái đất và ngay cả việc tạo hóa bản thân của chúng; và TA cũng không nhận những kẻ dắt thiên hạ đi lạc lối làm người ủng hộ. (Chương 18 - AlKahf, câu 51).
Há những kẻ không có lòng tin không nhận thấy rằng các tầng trời và trái đất quyện lại với nhau (thành một khối) trước khi TA chẻ chúng ra làm hai hay sao? Và TA đã tạo mọi sinh vật từ nước, thế chúng không tin ư? (Chương 21 - Al-Ambiya, câu 30).
Expanding Universe
Hình ảnh này cho thấy rằng vũ trụ đang mở rộng.

Những câu kinh này là những bằng chứng rõ rệt không thể nhầm lẫn với thực tế rằng vũ trụ mà húng ta đang sống trong nó là tạo vật của Allah, chính Ngài là Đấng sáng tạo ra nó từ một thực thể duy nhất, bởi Ngài là Đấng Toàn năng trên tất cả mọi thứ. Sau đó, Ngài ra lệnh cho thực thể này phân chia thì nó biến thành các đám mây khói và từ đám mây khói này biến thành trời và đất (tất cả mọi thực thể trong bầu trời cũng như mọi vạn vật giữa trời và đất tồn tại dưới các dạng thức và hình thể cũng như có trọng lượng khác nhau, có thứ chúng ta biết và có thứ chúng ta không biết).

Điều này được Allah mô tả, Ngài phán:

aftermath of the explosion of a star
Hình ảnh này mô tả thiên hà của chúng ta và các hành tinh khác nhau.
Hãy bảo họ (Muhammad!): “Phải chăng các người phủ nhận Đấng đã tạo hóa trái đất trong hai ngày và các người dựng những đối tác ngang vai với Ngài ư?” Đấy là Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài. Và Ngài đã đặt nơi đó những quả núi vững chắc cao hơn mặt đất và ban phúc nơi đó và Ngài tính toán lương thực (cho dân cư) của nó nơi đó trong bốn ngày, đồng đều cho những người đòi hỏi. Rồi Ngài hướng về bầu trời lúc đó là một lớp khói mờ. Tiếp đó, Ngài phán cho nó và cho trái đất: “Hai ngươi hãy đến cùng nhau, thuận hay không thuận?” Cả hai cùng thưa: “Chúng tôi xin thuận đến với nhau”. (Chương 41 - Fussilat, câu 9 - 11).

Các nhà vật lý thiên văn thời hiện đại đều khẳng định rằng toàn bộ vũ trụ có nguồn gốc từ một thực thể, nó được hình thành bởi một vụ nổ được gọi là “Big Bang”(Toàn bộ vũ trụ, khởi sự tạo hòa của nó bằng một vụ nổ vĩ đại là bằng chứng chứng tỏ quyền năng của Đấng Tạo hóa bởi như chúng ta đã biết vụ nổ tự nhiên sẽ làm cho mọi vật chất tán loạn và theo sau đó là một sự tàn phá và hủy diệt, nhưng vụ nổ hình thành vũ trụ này (sự phân chia thành một hệ thống trật tự sau một mớ hỗn độn) đã tạo ra một hệ thống trật tự của vũ trụ dưới một sự thiết kế vô cùng tinh vi, từ những hạt nguyên tử cực nhỏ cho đến các thiên hà, mọi vật trong vũ trụ đều có mối tương quan hài hòa một cách siêu việt. Vụ nổ này, kết quả của nó không phải là sự hủy diệt và tàn phá mà là sự sắp đặt một cách sáng suốt và trí tuệ, và không có một sự sắp đặt nào ngoài Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài. (Tiến sĩ/ Zaghlool El-Naggar).).

Còn điều khẳng định rằng Allah đã tạo vũ trụ này từ cái không là gì thì hãy xem lời phán của Ngài:

Rồi Ngài hướng về bầu trời lúc đó là một lớp khói mờ. Tiếp đó, Ngài phán cho nó và cho trái đất: “Hai ngươi hãy đến cùng nhau, thuận hay không thuận?” Cả hai cùng thưa: “Chúng tôi thuận đến với nhau”. (Chương 41 - Fussilat, câu 9 - 11).

Qur’an nói rõ trong câu Kinh này rằng bầu trời trong thời điểm ban đầu của sự tạo hóa vũ trụ chỉ là một đám khói, và khoa học hiện đại đã khẳng định điều này, tiến sĩ George Gamow nói: “Quả thật vũ trụ từng là phân khối khí và từ khối khí này đã xảy ra sự biến đổi thành phần hạt nguyên tử khác nhau”.

Nhà thiên văn học James Henz Jeans nói: “Có khả năng rằng vũ trụ ban đầu chỉ là lớp khí lây lan trong không gian theo một hệ thống và các tinh vân (vũ trụ) được tạo ra từ đám khói dày đặc này.”

Galaxy
Hình ảnh này mô tả thiên hà của chúng ta và các hành tinh khác nhau