Qur’an nói về hạt nguyên tử

Atom

Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán:

Không có điều gì có thể giấu giếm được Thượng Đế (Allah) của Ngươi (Muhammad) dù đó chỉ là sức nặng của hạt nguyên tử nằm dưới đất hay ở trên trời đi nữa, và không có cái gì nhỏ hoặc lớn hơn cái đó mà lại không được ghi chép trong một quyển sổ rõ ràng. (Chương 10 - Yunus, câu 61).

Trong câu Kinh thiêng liêng này, Allah cho biết rằng không có một vật gì trong vũ trụ càn khôn này có thể nằm ngoài kiến thức của Ngài cho dù vật đó có nhỏ bé như thế nào đi chăng nữa. Và quả thật, trước đây nguyên tử được coi là đơn vị nhỏ nhất trong vũ trụ, tuy nhiên khoa học hiện đại đã khẳng định rằng nguyên tử còn được phân chia thành những phân tử nhỏ hơn có tính chất tích điện dương (+) như các hạt Proton (Prô-ton), và những phân tử tích điện âm (-) như các hạt Electron (các hạt điện tử).

Vào năm 1939, các nhà khoa học Đức Hahn và Strassmann tại việc nghiên cứu khoa học Berlin đã chia một nguyên tử Uranium thành hai phân tử nhỏ hơn. Điều này chứng minh rằng sau nguyên tử còn có đơn vị nhỏ hơn nữa.

Cho dù khoa học hiện đại đã đạt đến một mức độ cao về sự phát triển kỹ thuật cũng như tiến bộ khoa học trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống và cho dù nền khoa học hiện đại vẫn phát triển và tiến bộ hơn nữa trong tương lai và mãi đến ngày tận thế, thì những nỗ lực của toàn nhân loại trong các lĩnh vực kiến thức cũng không bao giờ có thể đến gần với kiến thức vả khả năng của Allah.

Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán:

Họ hỏi Ngươi (Muhammad) về linh hồn. Ngươi hãy bảo với họ: “Linh hồn là một trong những thứ thuộc về kiến thức của Thượng Đế của ta, và nguồn kiến thức mà các người (nhân loại) được ban cho chỉ là một chút ít mà thôi. (Chương 17 - Al- Isra, câu 85).

Kiến thức và quyền năng của Allah là vô hạn, không có gì có thể sánh được. Trong câu Kinh này, Allah đưa ra một lời giải thích đơn giản cho con người chúng ta để tâm trí của chúng ta có thể nhận thức cũng như ngộ ra rằng sự khác biệt rất lớn giữa kiến thức của Ngài và của chúng ta. Thật Vinh quang thay cho Allah, Đấng Vĩ Đại và Toàn Năng!