Islam và tình dục

decoration

Quả thật, Islam coi bản năng tình dục là một nhu cầu thiết yếu phải được đáp ứng và giải tỏa chứ không kìm hãm và đè nén, nó không phải là một thứ gì đó xấu xa và ô nhục. Islam đã duy trì và cho phép nó được thể hiện bằng con đường lành mạnh và đúng đắn qua các nguyên tắc của giáo luật, tránh xa những hành động tình dục một cách thú tính và dâm loạn. Do đó, Islam đã dùng hình thức kết hôn để cho phép thể hiện bản năng tình dục một cách an toàn và tốt đẹp.

Ý nghĩa của kết hôn trong Islam là để bản thân và tâm hồn được sống vững chắc trong sự an lành, kết nối và vun đắp tình cảm giữa đôi vợ chồng. Allah, Đấng Tối Cao phán:

Và một trong những dấu hiệu của Ngài là Ngài đã tạo ra từ bản thân các ngươi những người vợ cho các ngươi để các ngươi sống an lành với họ và Ngài đã đặt giữa các ngươi tình yêu thương và lòng bao dung, quả thật trong sự việc đó là những dấu hiệu cho nhóm người biết nghiền ngẫm (Chương 30 - Arru’m, câu 21).

Mục đích của kết hôn là nhằm bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ cho người vợ và người chồng, giúp họ không rơi vào những hành vi đồi bại và trụy lạc.

Allah, Đấng Tối Cao phán:

Họ (phụ nữ) là y phục của các ngươi (đàn ông) và các ngươi là y phục của họ (Chương 2 - Albaqarah, câu 187).

Để đảm bảo sự an toàn cho từng cá nhân và giữ cho xã hội được trật tự và an lành, Islam đã nghiêm cấm mọi hình thức cũng như các hành vi cản trở bản năng tình dục một cách hợp thức hóa. Islam không muốn dẫn đến tình trạng quan hệ tình dục bừa bãi ngoài hôn nhân, quan hệ tình dục đồng tính một cách tự nguyện hay cưỡng bức, mang lại hậu quả không tốt đẹp, những đứa trẻ sinh ra không được nuôi dưỡng, chăm sóc và dạy dỗ vì không có cha hoặc bị bỏ rơi bởi chúng sẽ là những gánh nặng cho xã hội. Hơn nữa, việc quan hệ tình dục bừa bãi không nằm trong khuôn khổ hôn nhân còn là nguyên nhân gây ra những căn bệnh nguy hiểm, và ảnh hưởng của nó không phải chỉ đối với từng cá nhân thực hiện hành vi tình dục mà nó gây ảnh hưởng đến toàn xã hội.

Allah, Đấng Tối Cao phán:

Các ngươi đừng đến gần Zina (quan hệ nam nữ ngoài hôn nhân) bởi quả thật đó là điều xấu mang lại điều ô uế. (Chương 17 - Al-Isra, câu 32).