Islam và phụ nữ

Islam và phụ nữ

Islam xem nam giới và phụ nữ là hai phái khác biệt, mỗi phái có quyền và nghĩa vụ nhất định. Islam xem việc tôn trọng và ưu ái với phụ nữ là một biểu hiện của một người lương thiện và đức hạnh. Nabi Muhammad nói:

“Những người tốt nhất trong các ngươi là người cư xử tốt nhất với người phụ nữ của họ” (Ibnu Hibban quyển 9 trang 483 số Hadith 4176).

Người phụ nữ luôn được ưu tiên hơn đàn ông nam giới trong việc được đối xử tốt và yêu quí. Thiên sứ của Allah nói với người đàn ông đã hỏi Người rằng ai là người đầu tiên đáng để cho y yêu thương và cư xử tốt nhất thì Người bảo: “Mẹ của ngươi”. Người đàn ông lại hỏi tiếp kế đến là ai nữa, Người lại bảo “Mẹ của ngươi”, y lại hỏi kế tiếp là ai thì Người vẫn nói

“Mẹ của ngươi”, người đàn ông vẫn hỏi kế đến là ai, lần này Người S mới bảo “Cha của ngươi”. (Albukhari quyển 9 trang 483 số Hadith 4176). (Albukhari quyển 5 trang 2227 số Hadith 5626).

Vai trò của người phụ nữ trong Islam như Thiên sứ của Islam đã nói:

“Quả thật, phụ nữ là anh em ruột thịt của người đàn ông” (Sunan Abu Dawood quyển 1 trang 61 số Hadith 236).

Islam đã xem việc tôn trọng và đối xử tốt đẹp với phụ nữ là biểu hiện của bản chất lương thiện và đạo đức hoàn mỹ. Nabi Mumammad nói:

“Người có đức tin hoàn hảo nhất là người có phẩm chất đạo đức tốt nhất và người tốt nhất trong các ngươi là người đối xử tử tế nhất với người phụ nữ của họ” (Sahih Ibnu Hibban quyển 9 trang 483 số Hadith 4176).
  1. Phụ nữ giống như đàn ông trong bản chất con người chứ không phải là nguồn gốc của tội lỗi và cũng không phải là nguyên nhân khiến Nabi Adam- tổ tiên của loài người - bị trục xuất khỏi Thiên Đàng.
  2. Phụ nữ giống như đàn ông trong việc phải gánh vác những bổn phận giáo luật, những gì người phụ nữ phải có nghĩa vụ giống như những gì mà người đàn ông phải có nghĩa vụ.
  3. Phụ nữ giống như đàn ông trong việc cô ta có quyền cá nhân độc lập, phụ nữ không phải mất đi tên của mình hoặc họ của mình do kết hôn để lấy theo họ của chồng.
  4. Phụ nữ giống như đàn ông được thưởng và bị trừng phạt trên thế gian và ở cõi Đời sau.
  5. Phụ nữ giống như đàn ông trong việc phải có trách nhiệm giữ gìn tài sản và danh dự của bản thân.
  6. Phụ nữ giống như đàn ông có quyền thừa kế tài sản theo giáo luật.
  7. Phụ nữ giống như đàn ông có quyền chi tiêu tài sản của gia đình cũng như được tự do chi tiêu tài sản riêng của cô ta.
  8. Phụ nữ giống như đàn ông trong việc gánh vác trách nhiệm cải thiện cộng đồng xã hội.
  9. Phụ nữ giống như đàn ông được quyền học hỏi và trao dồi kiến thức.
  10. Phụ nữ giống như đàn ông được hưởng quyền chăm sóc phúc lợi cũng như giáo dục từ thuở ban đầu của tuổi đời.