Islam và tài chính

Islam và tài chính

Nguồn tài chính trong Islam là nguồn tài chính của Allah, nó được kí thác cho mỗi người bề tôi quản lí và phải chịu trách nhiệm về nó. Do đó, người bề tôi phải đi tìm nguồn tài chính bằng các con đường hợp pháp (hợp giáo luật Islam) cũng như phải chi tiêu đúng mức và hợp lý theo qui định của giáo luật ngay cả việc chi tiêu cho bản thân cũng phải đúng mức tức không được hoang phí. Thiên sứ của Allah nói:

“Vào ngày Phán xét, người bề tôi sẽ được hỏi: Y đã trải qua tuổi đời của mình cho những gì? Kiến thức hiểu biết của y được vận dụng vào việc gì? Nguồn tài sản của y đã kiếm được bằng cách nào và đã chi tiêu thế nào? Và cơ thể của y đã trải qua những hoạn nạn gì?” (Sunnan Tirmizhi quyển 4 trang 612 số Hadith 2417).

Người bề tôi phải có trách nhiệm chi dùng nguồn tài sản của mình vào các mặt thiện tốt. Allah, Đấng Tối Cao phán:

Ngoan đạo không phải chỉ ở việc hướng mặt về hướng Đông hay về hướng Tây mà ngoan đạo còn phải tin nơi Allah, tin vào cuộc sống Đời sau, tin nơi các vị Thiên thần, các Kinh sách và các vị Nabi, và phải vì Allah bố thí cho bà con ruột thịt, các trẻ mồ côi, những người nghèo khó, những người lỡ đường và những người nô lệ ... (Chương 2 - Albaqarah, câu 177).