Islam và môi trường

Islam và môi trường

Islam ra lệnh phải giữ gìn và bảo vệ môi trường, nghiêm cấm gây ô nhiễm cho nó dưới mọi hình thức, điều đó được thể hiện ở các điểm sau:

Khuyến khích trồng cây xanh. Thiên sứ của Allah nói:

“Không một người Muslim nào trồng một cái cây hoặc vườn tược để con người, chim muôn và thú vật ăn mà không được Allah ban cho ân phước của việc Sadaqah (bố thí)” (Albukhari, quyển 2 trang 817 số 2195).

Khuyến khích bài trừ những gì là nguyên nhân gây hại. Thiên sứ của Allah nói:

“Nhặt những thứ gây hại trên lối đi cũng là một điều Sadaqah” (Albukhari, quyển 3 trang 1090 số 2827).

Khuyến khích công tác tự kiểm dịch để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh cho cộng đồng khác nhằm để duy trì và bảo vệ cuộc sống của người khác. Thiên sứ của Allah nói:

“Khi các người nghe có bệnh dịch tại vùng đất nào đó thì chớ đi vào và khi vùng đất của các người có dịch bệnh thì các người chớ ra khỏi nó” (Albukhari, quyển 5 trang 2163 số 5396).

Islam nghiêm cấm giết hại thú vật, chim muôn một cách vô ích, chỉ mang tính phá hại chứ không mang lại nguồn hữu ích hay không vì mục đích cải thiện. Thiên sứ của Allah nói:

“Ai giết một con chim sẻ chỉ vì thú vui chơi vô ích, vào ngày Phán xét cuối cùng nó sẽ kêu oan với Allah: Thưa Thượng Đế của con, quả thật tên đó đã giết con một cách vô nghĩa, hắn không giết con vì mục đích hữu ích nào cả” (Sahih Ibnu Hibban, quyển 13 trang 214 số 5894).

Islam nghiêm cấm mọi hình thức gây ô nhiễm môi trường. Thiên sứ của Allah nói:

“Các ngươi hãy biết kính sợ mà chớ đừng để mình trở thành những kẻ bị nguyền rủa”. Các vị Sahabah hỏi: “Thưa Thiên sứ của Allah! Người bị nguyền rủa là như thế nào?”. Người nói: “Đó là những người ‘đại tiểu tiện’ trên đường đi của mọi người hoặc ở những nơi có bóng mát để mọi người dừng chân nghỉ ngơi” (Muslim quyển 1 trang 266 số 269).