Islam và kiến thức

Modern Technology
Hình ảnh này mô tả một khía cạnh của công nghệ hiện đại. Công nghệ hiện đại sẽ không có tiến bộ nếu như không có sự góp mặt của văn hóa Islam.

Tôn giáo Islam kêu gọi và khuyến khích học hỏi và tìm tòi kiến thức, Islam đề cao sự học hỏi và tìm tòi kiến thức và chê bai sự ngu dốt cũng như cảnh báo về mặt không tốt của sự ngu dốt.

Thiên sứ của Allah nói:

“Học hỏi kiến thức (nguồn kiến thức tôn giáo Islam) là điều bắt buộc đối với một tín đồ Muslim” (Sunan Ibnu Ma-jah quyển 1 trang 81 số 224).

Islam xem việc đi tìm sự học hỏi cũng như truyền dạy kiến thức là một trong những nguyên nhân đưa tín đồ đến với Thiên Đàng.

Thiên sứ của Allah nói:

“Người nào ra đi tìm đường học hỏi kiến thức, Allah sẽ mở cho người đó một con đường trong những con đường đi đến Thiên Đàng ...” (Sahih Ibnu Hibban quyển 1 trang 289 số 88).

slam cấm che giấu kiến thức bởi đó là quyền lợi của tất cả mọi người.

Thiên sứ của Allah nói:

“Ai giấu giếm kiến thức (Islam), vào Ngày Phán xét cuối cùng, Allah sẽ xiềng xích người đó với những sợi dây xích từ lửa của Hỏa ngục” (Sahih Ibnu Hibban quyển 1 trang 298 số 96).

Islam xem trọng những người hiểu biết.

Thiên sứ Islam nói:

“Không phải là tín đồ của Ta đối với ai đó không biết kính cẩn người lớn tuổi, yêu thương người nhỏ và không biết kính trọng những người hiểu biết” (Musnad Imam Ahmad quyển 5 trang 323 số 22807).

Và Thiên sứ của Islam đã nói rõ về bậc cấp cũng như vị trí của người hiểu biết kiến thức (Islam):

“Hồng phúc của người hiểu biết kiến thức hơn hẳn người hành đạo giống như hồng phúc của Ta hơn hẳn các ngươi” (Sunan Tirmizhi quyển 5 trang 50 số 2685).