Islam và sự sạch sẽ

Islam là tôn giáo chú trọng sự sạch sẽ. Allah, Đấng Tối Cao và Ân phúc phán:

Này hỡi con cháu của Adam! Hãy ăn mặc trang nhã và sạch sẽ tại mỗi nơi thờ phượng, các ngươi hãy ăn và hãy uống nhưng chớ quá độ bởi vì Ngài (Allah) không yêu thương những kẻ quá độ. (Chương 37 - Al-Araf, câu 31).
Court of the Lions
Hình: Sân trước với các bức tượng những con sư tử trong cung điện của Alhambra được xây dựng ngày nay ở Tây Ban Nha, được biết đến như Andalusia từng được cai trị bởi những người Muslim.

Islam là tôn giáo thanh sạch. Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán:

Quả thật, Allah yêu thương những người biết ăn năn sám hối và yêu thương những người luôn giữ thân mình sạch sẽ (Chương 2 - Albaqarah, câu 222).

Việc giữ thân thể sạch sẽ là điều kiện để cho việc dâng lễ nguyện Salah ngày đêm năm lần của người Muslim có giá trị nơi Allah, như Islam bắt buộc phải tắm Janabah (tắm sau khi có quan hệ vợ chồng), và việc tắm rửa còn được qui định là điều khuyến khích đối với một số hành vi thờ phượng khác như khuyến khích tắm rửa thân thể khi đi dâng lễ nguyện Salah ngày thứ sáu, dâng lễ nguyện Salah ngày đại lễ, đi hành hương Hajj và Umrah. Islam còn kêu gọi rửa tay trước và sau khi ăn. Thiên sứ của Islam nói:

“Hồng phúc của thức ăn là tẩy rửa wudu trước và sau khi ăn” (Sunan Tirmizhi quyển 4 trang 281 số 1846).

Việc thường xuyên giữ vệ sinh răng miệng, là việc làm mà Islam kêu gọi và khuyến khích duy trì. Vị Thiên sứ của Islam nói:

“Nếu như Ta không sợ gây khó khăn cho cộng đồng tín đồ của Ta thì chắc chắn Ta đã ra lệnh bảo họ phải dùng Siwak (dùng một loại gỗ trầm hương để chà răng miệng) vào mỗi giờ dâng lễ nguyện Salah” (Muslim quyển 1 trang 220 số 252).

Việc khử mùi hôi cơ thể cũng như tẩy sạch những nơi dễ dàng gây mùi hôi và đóng bẩn trên thân thể là điều được Islam khuyến khích làm. Thiên sứ của Islam nói:

“Giữ vệ sinh tự nhiên cho cơ thể có năm điều: cắt da quy đầu (dương vật), tẩy sạch lông ở phần kín (bằng cách cắt ngắn hoặc cạo), nhổ lông nách, cắt tỉa râu mép, và cắt ngắn móng tay chân.” (Albukhari quyển 5 trang 2320 số 5939).