Ngôi đền thiêng Ka’bah

Ngôi đền thiêng Ka’bah

Đó là Masjid (Thánh đường) đầu tiên được dựng lên trên quả địa cầu này....

Giải thích khoa học trong Kinh Qur'an

Giải thích khoa học trong Kinh Qur'an

Kinh Qur’an được ban xuống cho Muhammad e, một người đàn ông mù chữ không biết đọc cũng không biết viết thuộc một cộng đồng mà hầu như đều là những người mù chữ....

Vị Thiên sứ của Islam là ai?

Vị Thiên sứ của Islam là ai?

Đó là Abu Qasim, Muhammad, con trai ông Abdullah, cháu nội ông Abdul- Muttalib, con trai ông Hashim, thuộc bộ tộc Ả rập Quraish, và Quraish thuộc dòng con cháu của Adnan,...

Bổn phận và quyền lợi trong Islam

Bổn phận và quyền lợi trong Islam

Islam qui định các quyền lợi và bổn phận cho từng người theo cương vi của họ.....

Giới thiệu: Chìa Khóa Để Hiểu Islam

Chìa Khóa Để Hiểu Islam

Nhân Danh Allah

Đấng Rất Mực Độ Lượng Đấng Rất Mực Khoan Dung

Các ngươi hãy nói: «Chúng tôi tin nơi Allah và tin nơi những gì được ban xuống cho chúng tôi cũng như những gì được ban xuống cho Nabi Ibrahim (Abraham), Isma’il (Ishmael), Ishaq, Ya’cub (Jacob) và các bộ lạc của Israel và những gì được ban xuống cho Nabi Musa (Moses) và Ysa (Jesus) cùng với những gì được ban xuống cho các vị Nabi từ Thượng Đế của họ, chúng tôi không phân biệt và kỳ thị một vị Nabi nào trong số họ và chúng tôi là những người Muslim (thần phục Allah). (Chương 2 – Albaqarah, câu 136)

Nhân Danh Allah Đấng Rất Mực Độ Lượng Đấng Rất Mực Khoan Dung

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah, cầu xin bằng an và phúc lành cho Nabi của chúng ta Muhammad và cho gia quyến của Người, cùng tất cả các vị Sahabah.

Cuốn sách nhỏ này giải thích ngắn gọn về Islam, tôn giáo cuối cùng của Allah, một tôn giáo được Ngài ban xuống để hoàn thiện tôn giáo của Nabi Musa (Moses) và Nabi Ysa (Jesus) đồng thời bãi bỏ tất cả các tôn giáo trước đó. Theo các cuộc điều tra mới nhất, thì đây là tôn giáo của hơn một tỉ người trên toàn thế giới. Mọi người đang chấp nhận tôn giáo này với số lượng lớn. Và mặc dù những người gia nhập Islam không được ủng hộ mạnh mẽ về mặt vật chất và tinh thần nhưng người ta lại hiếm khi nghe một người sau khi đã chấp nhận tôn giáo này lại rời bỏ nó!

Trước khi đọc cuốn sách này, xin lưu ý rằng Kinh Qur›an không phải là một cuốn sách khoa học, tuy nhiên, Nó là một hệ thống của các luật cơ bản trong đó vạch ra các chi tiết cho cuộc sống của một người Muslim. Trong đó, chúng ta sẽ tìm thấy sự đề cập đến các khía cạnh chính trị, xã hội, kinh tế, đạo đức, giáo dục và các khía cạnh khác giúp người Muslim có một cuộc sống an lành và hạnh phúc.

Trong Islam, kiến thức về Qur’an và các học giả được đánh giá cao và uy tín trong xã hội Muslim và Qur’an bảo những người Muslim phải tôn trọng họ.

Mục tiêu của tôi trong cuốn sách này không phải là buộc chặt Kinh Qur’an với những khám phá khoa học hiện đại hay ngược lại, mà tôi chỉ muốn trình bày về những gì được giới khoa học hiện đại khám phá trong thời đại của chúng ta hoàn toàn đúng với những gì mà Kinh Qur’an đã nói về chúng. Quả thật, Kinh Qur’an đã có đề cập đến một số dấu hiệu trong vũ trụ này như mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, ban đêm, ban ngày, bầu trời, trái đất, động vật, thực vật và những đám mây, … để mời gọi con người thông qua suy nghĩ và nghiền ngẫm về chúng mà nhận thức được Đấng Tạo Hóa cũng như sự vĩ đại, quyền năng vô song, kiến thức vô tận và bao trùm của Ngài.

Mong rằng cuốn sách này sẽ là một lời mời gọi cho những ai đọc nó để nhận thức được rằng Kinh Qur’an không phải đến từ sự dối trá mà là Chân lý được ban xuống từ Đấng Toàn năng, Đấng đáng được ca ngợi và tán dương; và những gì chứa đựng trong Nó là một tiêu chuẩn sống giúp phân biệt giữa điều lẽ phải và điều sai trái, và đó là Islam, tôn giáo của Allah.