Особливості Ісламу і його чесноти

Іслам мусульмани мечеті молитви

Будучи останньою божественною релігією, Іслам, природно, володіє певними відмінними рисами і чеснотами:

Іслам – остання релігія Бога, послана людству.

Він визнає всіх Посланців Аллаха, в той час, коли іудеї відкидають Ісуса, а християни – Мухаммада (мир йому й благословення Аллаха!). Мусульмани ж визнають Мойсея, Ісуса і всіх інших пророків Аллаха, мир їм усім.

В Ісламі людина підтримує постійний зв’язок зі своїм Господом, незалежно від обставин і місця.

Іслам – це релігія, яка не була і не буде спотворена або змінена. Гаррі Г. Дорман писав:

«Він (Коран) є дослівним одкровенням Бога, продиктованим Мухаммаду (мир йому й благословення Аллаха!) Гавриїлом, і він досконалий у кожній своїй літері. Це вічне, неминуще чудо, яке свідчить саме за себе і за пророцтво Мухаммада (мир йому й благословення Аллаха!), посланця Всевишнього. Божественність Корану проявляється як в стилі, настільки досконалому і піднесеному, що ні люди, ні джини не змогли дати світу хоча б одну главу, подібну найменшій сурі, так і в постулатах, що містяться в ньому, пророцтвах і, на диво, точній інформації, яку Мухаммад, що не вмів ні читати, ні писати, не зміг би зібрати самостійно».

Іслам – релігія, яка охоплює, як матеріальну, так і духовну сторону людського буття. Вона регулює практично все, навіть найменші дрібниці. Абдур-Рахман ібн Зейд розповів, що якось, хтось запитав Сальмана:

Сальман відповів: «Звичайно. Він заборонив нам повертатися обличчям до Кибли під час справляння потреби, або підмиватись правою рукою, або використовувати менше трьох каменів, або використовувати кістки або послід, що висох (щоб очиститися після справлення)» (Муслім).

Томас В. Арнольд сказав:

Відчуття справедливості – один з найпрекрасніших ідеалів Ісламу. У цій релігії я дійсно виявив ті ж діючі життєві принципи, про які йдеться у Корані. І ці принципи – не містичний, а практичний кодекс поведінки на кожен день, придатний для всього світу

Іслам в повній мірі задовольняє фізичні і духовні потреби людини. Він відкидає ігнорування якого-небудь одного з цих двох аспектів.

Іслам не суперечить розуму та людському єству.

Іслам – релігія для всіх людей, незалежно від їхньої освіти, місцеперебування і епохи, в яку вони живуть. Це відрізняє його від попередніх релігій, які призначалися для певного народу і посилались в певний час. Наприклад, іудеєм може бути тільки той, хто народився євреєм. А Ісус, якого обожнюють християни, був посланий племенам Ізраїлевим, про це навіть йдеться в їхньому Писанні: Я був посланий загиблим овечкам дому Ізраїлевого

«О закутаний! Вставай та застерігай! Звеличуй Господа свого!» (74:1-3).
Коран написаний із золотом
Ця копія Корану, виконана на папірусі позолоченими літерами, свідчить про те, яку велику увагу приділяли мусульмани збереженню Священної Книги.

Іслам – це універсальна релігія, придатна для кожної людини, в який би час вона не жила, незалежно від її раси або мови.

Аллах говорить:

(Ми відіслали тебе до всіх людей як доброго вісника й застерігача, але ж більшість людей не знає!). (34:28)

У цьому аяті Всевишній наказує Своєму посланцю відкрито проповідувати Іслам, і Мухаммад (мир йому й благословення Аллаха!) виконав це веління, закликавши свій народ до поклоніння Єдиному Богові. На цьому шляху посланець зазнав безліч негараздів, але завжди залишався непохитним, зберігаючи при цьому надзвичайну доброзичливість. Він направив послання декільком царям того часу, серед яких були імператор Візантії, правителі Персії та Абіссінії і закликав їх до Ісламу. Якби релігія Мухаммада (мир йому й благословення Аллаха!) не була універсальною, всезагальною, хіба став би він закликати до Ісламу людей, що живуть в різних частинах світу? І хіба став би він так сильно ризикувати, якщо б не повеління Всевишнього донести це божественне послання до всього людства? Не забувайте, що кожен з царів, яким він відправив послання, володів у той час великою владою і численним, добре підготовленим військом.

Лист до Негус, король Абіссінії

Переклад: «З іменем Аллаха, Милостивого, Милосердного. Від Мухаммада (мир йому й благословення Аллаха!), посланця Аллаха, Негусу, Правителю Абіссінії. Мир тим, хто ступив на шлях Істини. Хвала Аллаху! Немає божества, гідного поклоніння, крім Нього, і я свідчу, що Ісус син Марії – дух, створений Аллахом, і Його Слово, послане Марії, цнотливій, праведній, і тій, що (дивним чином) зачала Ісуса. Аллах створив його, як створив Своєю Рукою Адама. Я закликаю тебе поклонятися одному Аллаху, не надаючи Йому співтоваришів, підкоритися Його велінням і піти за мною, і увірувати в те, що було відкрито мені, бо я – посланець Аллаха. Я закликаю тебе і твій народ увірувати в Аллаха, Всевишнього. Я свідчу, що довів до вас моє послання. Я закликаю прислухатися до моїх слів і прийняти їх. Мир тим, хто ступив на шлях Істини».

Лист Іраклій імператора Риму

Переклад: «З іменем Аллаха, Милостивого, Милосердного. Від Мухаммада (мир йому й благословення Аллаха!), сина Абдулли, посланця Аллаха, Гераклу, імператору Візантії. Мир тим, хто ступив на шлях Істини. Я закликаю тебе до Ісламу. Прийми Іслам і ти спасешся – Аллах обдарує тебе подвійною нагородою. Якщо ж ти відторгнеш послання Аллаха, то відповідатимеш за гріх тих, хто пішов за тобою, [бо сказано в Корані]: «Скажи: «О, люди Писання! Давайте прийдемо до єдиного слова для нас і для вас, про те, що ми не будемо поклонятися нікому, крім Аллаха, не будемо долучати до Нього ніяких співтоваришів і не будемо вважати одне одного панами поряд із Аллахом». Якщо ж вони відвернуться, то скажіть: «Свідчіть, що ми є мусульманами»».

Лист Moqoqas Правителя християн в Єгипті

Переклад: «З іменем Аллаха, Милостивого, Милосердного. Від Мухаммада (мир йому й благословення Аллаха!), сина Абдулли, посланця Аллаха, Мукавкасу, правителю християн Єгипту. Мир тим, хто ступив на шлях Істини. Я закликаю тебе до Ісламу. Прийми Іслам і ти спасешся – Аллах обдарує тебе подвійною нагородою. Якщо ж ти відторгнеш послання Аллаха, то відповідатимеш за гріхи тих, хто пішов за тобою, [бо сказано в Корані]: «О, люди Писання! Давайте прийдемо до єдиного слова для нас і для вас, про те, що ми не будемо поклонятися нікому, крім Аллаха, не будемо прилучати до Нього ніяких співтоваришів і не будемо вважати одне одного панами поряд з Аллахом». Якщо ж вони відвернуться, то скажіть: «Свідчіть, що ми є мусульманами»».