Що необхідно знати про Коран?

Що необхідно знати про Коран?

Коран для мусульман є джерлом всіх догматів, а також керівництвом, що регулює матеріальну і духовну сфери їх життя. Він, безумовно, відрізняється від усіх попередніх Священних Писань і ці відмінності полягають у наступному:

Коран – остання з Божественних Книг, тому Всевишній Аллах обіцяє охороняти Його від будь – яких змін і спотворень. Він говорить:

«Воїстину, Ми ті, хто дарував це Послання (Коран), і Ми ті, хто оберігає його»(15;9)

Коран містить закони, дотримання яких гарантує добробут і щастя у суспільстві.

Коран містить достовірні відомості про пророків та посланців та їх взаємини з людьми серед яких вони проповідували.

Він був посланий всьому людству, щоб вивести його з темряви та неуцтва до світла віри і знань.

Декламування Корану, заучування його напам’ять, навчання Корану інших є актами поклоніння і шанування.

Що говорять про Коран?

Моріс Букай у своїй книзі «Біблія, Коран і Наука» пише:

«Коран відрізняється від двох попередніх Писань. Він не містить суперечливої інформації, яка б свідчила про те, що в Священний текст були внесені зміни ... Враховуючи рівень знань за часів Мухаммада (мир йому й благословення Аллаха!), неможливо повірити в те, що багато положень Корану, що стосуються тих чи інших наукових питань, могли би бути результатами людських пошуків. Отже, Коран необхідно розглядати, як Книгу Божественних одкровень, і відвести Йому особливе місце».