Що таке Іслам?

Іслам – це поклоніння Аллаху, засноване на дотриманні принципів Єдинобожжя: безумовна покора Його велінням і відмова від багатобожжя.

Це релігія терпимості і спокою.Аллах Всевишній говорить:

(Аллах бажає вам полегшення, а не утруднення). (2:185)

Іслам – це релігія, за допомогою якої досягаються душевний спокій і мир.

Аллах Всевишній говорить:

(Хіба ж не в згадуванні Аллаха знаходять спокій серця?). (13:28)

Іслам – це релігія милосердя і співчуття. Посланець Аллаха говорив:

«Всемилостивий Аллах обдаровує Своєю Милістю тих, хто милосердний до інших. Будьте ж милосердні до земних творінь, і ви неодмінно будете обдаровані милістю Того, Хто на небесах». (Тірмізі) (Тут і далі, в дужках, після слів пророка Мухаммада (мир йому й благословення Аллаха!) , вказується ім’я вченого, у збірнику якого наводиться даний вислів. Вислови пророка зі збірки достовірних висловів імама Аль-Бухарі наводяться, за рідкісним винятком, у відповідності до перекладу Володимира Нірши.)

Іслам – це релігія, яка виховує в людині любов і доброзичливість. Посланець Аллаха сказав:

«Більшої любові Аллаха удостоюються ті люди, які володіють більшою доброзичливістю». (Табарані)

Іслам – це релігія зрозуміла, вільна від усякого роду протиріч і помилок. Аллах говорить:

(І раніше за тебе Ми відсилали чоловіків, яким дарували одкровення. Запитайте про це у людей Нагадування, якщо ви не знаєте). (16:43)

Іслам – це універсальна релігія. Це звернення, що не спрямоване на певну категорію людей, а спрямоване до всього людства. Аллах говорить:

(Ми відправили тебе до всіх людей добрим вісником і застерігачем, але більшість людей не знають цього). (34:28)

Іслам – це релігія, що дає людині, яка входить в її лоно, можливість почати нове життя, бо Аллах прощає попередні провини та помилки. Посланець Аллаха повідомив своїм сподвижникам:

«Іслам стирає погані вчинки, зроблені людиною до її вступу в Іслам». (Муслім)

Іслам – це завершена, ідеальна релігія, яка є останнім і остаточним Божественним Заповітом. Він замінює собою всі попередні релігії. Аллах говорить:

(Сьогодні Я завершив вам вашу релігію, довів до кінця Свою милість до вас і схвалив іслам як вашу релігію). (5:3)

Всі акти поклоніння в Ісламі за своєю формою діляться на три види (Такий поділ стає зрозумілим, якщо врахувати, що значення слова «поклоніння» в Ісламі відрізняється від того, що прийнято вважати поклонінням в інших релігіях і віруваннях. Поклоніння в Ісламі – це узагальнене поняття, що включає в себе слова і справи, як явні, так і приховані, які любить Аллах і які бажані Йому, Всевишньому. Таким чином, поклоніння у мусульман – це слова, справи, переконання і навіть почуття, такі, як, наприклад, любов до Аллаха, надія на Його милість і страх перед Ним ... (Прим. перекладача).) : слова, фізичні діяння, переконання. Вони є гарантом цілісності та єдності мусульманської громади і відіграють важливу роль у вихованні особистості, яка повинна володіти високими моральними якостями, чистим та відкритим серцем.

Ворота Кааби. Вони відкриваються один раз на рік, перед сезоном хаджу, коли Каабу миють і накривають особливим Покривалом.
Ворота Кааби. Вони відкриваються один раз на рік, перед сезоном хаджу, коли Каабу миють і накривають особливим Покривалом.

Іслам очима західних вчених

Монтгомері Уотт у своїй книзі «Що таке Іслам?» пише:

«Упередженість – лише одна з безлічі перешкод, що зустрічає на своєму шляху європеєць або американець, який прагне вивчити Іслам. Намагаючись визначити Іслам, як «релігію Корану», або «релігію чотирьохсот мільйонів мусульман на сьогоднішній день» (У 2007 році у світі проживало 1,3 млрд. мусульман.) , він винайшов термін, який у основі своїй є недостатнім і неприйнятним для опису такого місткого поняття, як «релігія».
А який сенс приховує у собі слово «релігія» для західного обивателя?
У кращому випадку, – це година або дві в недільні дні, присвячені викона-нню певних ритуальних дій, які спонукають людину проявляти доброзичливість до інших, сприяють дотриманню стандартних норм спілкування між чоловіком та жінкою, дають хоч якусь духовну підтримку, що дозволяє людині триматися на плаву в її боротьбі з щоденними проблемами. Вплив же такої релігії на сферу торгівельних, економічних взаємин і на політику дуже незначний або й зовсім відсутній.
У гіршому випадку, релігія (в західному розумінні) виховує в серцях більшості щасливих членів суспільства самовдоволення і зарозумілість.
Частина європейців взагалі вважає релігію опіумом, який допомагає експлуататорам тримати інших людей в покорі. І наскільки ж разюче відрізняється від усього цього мусульманське розуміння релігії, ясно виражене в коранічному аяті: «Істинна релігія перед Аллахом – іслам» (3:19). Арабський еквівалент слова «релігія», використаний в Корані, – слово «Дін». Лінгвістично воно означає спосіб життя людини у всьому його розмаїтті. І це поняття не обмежується тільки особистим життям конкретного індивіда, але охоплює як приватну, так і суспільну сторони людського буття. Воно як би наскрізь пронизує всю суспільну структуру, вбираючи в себе і теологічну догму, і різні форми поклоніння, і політичну теорію, і детальний кодекс поведінки. Сюди ж відноситься і те, що європейці називають «Правилами особистої гігієни і етикетом»».