Коран і наука

Ця картина зображує галактики містять нашої Сонячної системиНа фотографії зображена зоряна система, до якої належить наша планета.

Аллах говорить:

(Воістину, у створенні небес і землі, у розрізненні дня та ночі, у кораблі, що пливе морем, маючи в собі те, що приносить користь людям; у воді, яку Аллах зіслав із неба та якою оживив землю після смерті її, розселивши там різних тварин; у зміні вітрів, у покірній хмарі, яка висить між небом і землею, у всьому цьому — знамення для людей, які розуміють!). (2:164)

Коран посланий Мухаммаду (мир йому й благословення Аллаха!), який не вмів ні читати, ні писати, і більша частина його народу була неписьменна. То чи могла така людина самостійно дати світу Писання, яке вразило своєю досконалістю кращих поетів і майстрів красномовства?!

Аллах говорить:

(Скажи: «Якби люди й джини об’єдналися разом для того, щоб створити щось подібне цьому Корану, то вони не зробили б цього, навіть допомагаючи одне одному!»). (17:88)
Няня-тубілкаАллах кинув виклик усьому розумному творінню, закликавши створити що-небудь подібне Корану. Візьміть до відома, що найкоротша сура в цій Священній Книзі складається всього лише з десяти слів.

Як ми вже говорили, Пророк Мухаммад (мир йому й благословення Аллаха!) навчав своїх сподвижників коранічним аятам, частина яких, на думку сучасних вчених, прямо або побічно вказує на деякі наукові відкриття (Ми не стверджуємо, що ці аяти містять у собі відповідні наукові відкриття. Ми лише інформуємо читачів про те , що деякі мусульманські вчені вбачають у цих аятах вказівку на певне наукове знамення. Необхідно чітко уявляти собі різницю між інформацією, що міститься в аятах Корана і сучасними науковими теоріями. Наукові теорії, якими б достовірними вони не здавалися сьгодні, завтра можуть бути переглянуті, взяті під сумнів або зовсім заперечені, тоді як аяти Корану – істинні і правдиві внезалежності від часу) , зроблені за допомогою новітніх технологій, які не могли бути відомі людям в часи Мухаммада (мир йому й благословення Аллаха!).