Позиція Ісламу щодо інших небесних релігій

Позиція Ісламу щодо інших небесних релігій

Іслам наказує своїм послідовникам вірити в те, що існували і інші небесні релігії, засновані на божественних посланнях, але всі вони, крім Ісламу, були перекручені і спотворені людьми. Мусульманин зобов’язаний любити і поважати всіх пророків Аллаха і посланців.

Аллах говорить:

(Такі докази Ми дали Ібрагіму проти його народу. Ми підносимо на вищий ступінь, кого побажаємо. Воістину, твій Господь — Мудрий, Всезнаючий! І Ми дарували йому Ісхака та Якуба, і Ми вказали їм прямий шлях. А ще раніше Ми вказали прямий шлях Нуху, а з нащадків його — Давуду, Сулайману, Аюбу, Юсуфу, Мусі та Гаруну. Так Ми винагороджуємо тих, які роблять добро! А також Закарії, Ях'ї, Ісі та Ільясу — усі вони з праведників! А також Ісмаїлу, Альясу, Юнусу та Луту — усіх їх Ми вивищили над світами! А також деяким серед батьків їхніх, нащадків їхніх та братів їхніх. Ми обрали їх і вказали прямий шлях!). (6:83-87)

Що говориться в Корані про Мусу

Аллах говорить:

(Згадай у Писанні Мусу — він був щирий, був посланцем і пророком). (19:51).
(О Мусо! Я вивищив тебе над людьми через Моє послання й Моє слово. Візьми те, що Я дав тобі, й будь одним із вдячних!). (7:144)
(Ми дарували Мусі Писання як довершення [милості] для тих, які роблять добро, як пояснення кожної речі, прямий шлях і милість — можливо, увірують вони в зустріч із Господом їхнім!). (6:154)
(І Ми відіслали Мусу зі знаменнями Нашими: «Виведи свій народ із темряви до світла й нагадай їм про Дні Аллаха». Воістину, в цьому — знамення для кожного терплячого, вдячного!). (14:5)

Коран про пророка Ісу (Ісуса) і його матір Марьям (Марію)

Аллах сказав у Своїй Священній Книзі:

(І сказали ангели: «О Мар’ям! Воістину, Аллах обрав тебе і зробив пречистою. Він обрав тебе перед жінками усіх світів! О Мар’ям! Будь смиренною перед Господом своїм, впади до землі та вклоняйся разом із тими, хто кланяється!»). (3:42, 43)
(Воістину, Іса перед Аллахом схожий на Адама — Він створив його з праху, а потім сказав тому: «Будь!», і ось — він є). (3:59)
(О люди Писання! Не порушуйте релігії вашої та не говоріть про Аллаха нічого, крім істини. Адже Месія — Іса, син Мар’ям — лише посланець Аллаха та слово Його, донесене до Марії, та дух від Нього. Увіруйте ж в Аллаха та посланців Його, і не кажіть: «Трійця». Краще для вас утриматись від цього. Воістину, Аллах — Бог єдиний, пречистий Він від того, щоб мати дитину. Йому належить те, що на небесах і те, що на землі, і достатньо Аллаха як Опікуна!). (4:171)